הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהגר
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


הגר היא שפחת שרה ואמו של ישמעאל בן אברהם.

שרה נתנה לאברהם את שפחתה הגר לאישה, כדי שתלד לו בן שייקרא על שם הגבירה שרה. מעשה זה מבוסס על מנהג קדום שהיה נפוץ במזרח הקדום ומעוּגן בחוקי ח'מוּרַבִּי. סיפור הגר מופיע פעמיים בספר בראשית: לפי פרק ט"ז נמסרה הגר שפחת שרי לאברהם. היא הרתה לו, התנשאה על גבירתה העקרה שרי, ולבסוף ברחה מפניה למדבר. לפי פרק כ"א היה ישמעאל נער כששרה ילדה את יצחק, והגר וישמעאל גורשו אל המדבר.
לפי חוקי המזרח הקדמון, חוקי ח'מורבי וחוקי נוזי, אם השפחה ילדה בן לאדון ולגבירה, מעמדה כְּאֵם מקנה לה יתרון בהשוואה לשאר השפחות: לבעליה אין רשות למכור אותה. עם זאת, מותר להם להחזירה למעמדה הקודם, הנחוּת. בחוקי נוזי נמצא חוזה נישואין, המחייב את האישה לתת לבעלה אָמָה במקומה אם היא עצמה לא תלד לו בנים, ושולל ממנה את הרשות לגרש את בן האמה.
הגר נחשבת לאם ההַגְרִיִים, הם הישמעאלים שׁוֹכְנֵי המדבריות. לפי המדרש, הגר היא בתו של פרעה מלך מצרים, שניתנה במתנה לשרה (כהמשך לסיפור בבראשית י"ב).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: הגר
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית