הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםח'מורבי
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מלך בבל שחי במאה השמונה-עשרה לפנה"ס (1792-1750 לפנה"ס). מהשושלת הבבלית הראשונה.

הוא שלט 42 שנה, והותיר אחריו כתובות רבות ותעודות מסוגים שונים.

הוא התפרסם מאד בכתובת הידועה כחוקי ח'מורבי. במבוא לחוקים נזכרים מעשיו ומפעליו של המלך, ערים שונות, ומערכת של חוקים שנועדה ל"ייסוד הצדק בארץ".

חוקי ח'מורבי חקוקים ברובם על אסטילה מאבן, ונשמרו מהם כשלוש מאות דינים. ישנם דינים נוספים על שברי לוחות ושברי אסטילות. זהו קודקס החוקים הרחב ביותר בין חוקי המזרח הקדמון. החוקים ברובם אזרחיים, ועוסקים ביחסים שבין אדם לחברו.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ח'מורבי
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית