הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאבימלך בן גדעון
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אבימלך היה מלך בעיר שכם במשך שלוש שנים. הוא הומלך בשכם אחרי מות אביו, השופט גדעון.

אמו של אבימלך, פילגשו-אמתו של גדעון, הייתה בת למשפחה נכבדה בשכם (שופטים ח' 31, ט' 1-3, 18).
הודות לקשריו המשפחתיים, רכש אבימלך בעיר בני ברית שהסכימו לקבל עליהם את שלטונו. הם השפיעו גם על יתר בני העיר: על "בעלי שכם ובית מילוא" (ט' 6, 20, 46). אבימלך רצח את שבעים אחיו, והומלך על העיר. שלטונו התאים כנראה למסורת הכנענית של שכם כעיר-מלוכה, אך מן הכתוב "וישר על ישראל" (ט' 22) מסתבר כי תחת שלטונו היו גם משבטי ישראל. שלטונו כמלך היה שונה בתכלית משלטון הזקנים שרווח בקרב שבטי ישראל.
שלטונו של אבימלך היה רצוף מעשי אלימות. גם עם בני שכם ובני שבט מנשה לא חי בשלום. ברבות הימים פרץ נגדו מרד של אנשי העיר, בהנהגת גַעַל בן עבד. המרד הסתיים בהרס העיר שכם ובמות רבים מתושביה (ט' 45). את מותו מצא אבימלך בקרב: בשעת מצור על מגדל בעיר תֵּבֵץ, השליכה עליו אישה פלח רכב (אבן ריחיים עליונה) ורוצצה את גולגלתו (ט' 53).
אבימלך אינו דמות של שופט מושיע. הוא מייצג דמות מנוגדת, דמות של אנטי-שופט. הוא לא נבחר על ידי ה' כדי להושיע את העם מאוייביו, כמו השופטים. הוא תפס שלטון ושררה בכוח, באלימות ובשפיכות דמים, ותכונות אלה ליווהו כל ימיו כשליט.
משל יותם (ט' 17-6) מתייחס אל אבימלך כאל עץ אטד, שהוא עץ יבש, קוצני, חסר תועלת ורב נזק.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אבימלך בן גדעון
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית