הסדרי נגישותסביבה
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

מכלול התנאים החיצוניים שיכולים להשפיע בכל צורה שהיא על האורגניזמים המצויים בבית-גידול.

למשל: חומרים (קרקע, מים, יסודות המזון), כוחות (כוח הכבידה, רוח), טמפרטורה, כמות האור או נוכחות אורגניזמים אחרים.

* ראה/י גם: איכות-הסביבה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה