הסדרי נגישות
אאחר מאוראיכות הסביבה
מחברת: חגית מאור


טיבם של כל הגורמים המשפיעים על איכות חייהם של אורגניזמים.

וביחס לאדם: התנאים העולמיים או המקומיים המשפיעים על בריאותו ועל רווחתו.

איכות הסביבה היא פועל יוצא של יחסי הגומלין שבין האדם, החי, הצומח והדומם לבין הסביבה הטבעית והסביבה שהאדם יצר.

הפגיעה בסביבה שבה חי האדם (כלומר: כדור-הארץ) היא נושא מעורר דאגה ובין הבעיות הסביבתיות אפשר למנות: התפוצצות-אוכלוסין, זיהום-אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע, אפקט-החממה, הידלדלות שכבת-האוזון, פגיעה ביערות-הגשם, גשם-חומצי, פסולת-רעילה ועוד.

* ראה/י גם: סביבה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: איכות הסביבה
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית