הסדרי נגישותזיהום אוויר
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

הכנסת חומרים זרים למרכיביו הטבעיים של האוויר, העלולים לסכן את בריאות האדם או להשפיע על איכות חייו או לגרום לפגיעה בבעלי-חיים, בצמחים או בסביבה.

זיהום אוויר הוא למעשה אחת הדרכים שבאמצעותה מסלקת חברת האדם את הפסולת שלה, אך לו גם מקורות טבעיים :

* הרי געש שפולטים אבק ותרכובות גופרית;
* סופות חול שנושאות אבק;
* רוחות שסוחפות אבקות פרחים, צמחים, נתזי מי-ים.האחראים העיקריים לזיהום אוויר מעשה ידי אדם הם:
א) הדלקים הפוסיליים (נפט, פחם, גז טבעי) – תוצרי שריפתם הם: פחמן דו-חמצני, תחמוצות גופרית, פחמן חד-חמצני, תחמוצות חנקן, פחמימנים שונים וחלקיקי פחמן הגורמים להיווצרות עשן שחור.

ב) כלי-רכב - תוצרי השריפה של הדלק למכוניות הם :
פחמן חד-חמצני, תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן, פחמימנים (כ- 200 סוגים שונים), חלקיקים ותרכובות של
עופרת (ראה/י: דלק-נטול-עופרת).

ג) תהליכי ייצור בתעשייה - פולטים: תחמוצות גופרית, פחמן חד-חמצני, תחמוצות חנקן, פריאונים.

ד) עיבוד חומרי גלם בתעשייה - פולט לאוויר גם חלקיקים מוצקים, כמו בתעשיית המלט, האזבסט, הקרמיקה והזכוכית.

ה) מזבלות - פולטות בשעת פירוק או שריפה של חומרים אורגניים: מימן גופריתי, מתאן, דיאוקסינים.

סוגי המזהמים הנפלטים לאוויר הם:
* פחמן דו-חמצני (CO2)
נוצר בשריפת הדלקים הפוסיליים. עליית שיעור הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה החלה לפני כ- 200 שנה, מאז המהפיכה התעשייתית, וכיום משמש הדלק הפוסילי מקור האנרגיה העיקרי של האנושות, למרות היותו אחד הגורמים לזיהום האוויר ואחד התורמים העיקריים להיווצרות אפקט-החממה.

* ראה/י גם: פחמן-דו-חמצני.

* תחמוצות גופרית (SO3, SO2)
נוצרות בשריפת סולר. מקורן: תחנות כוח, תעשייה: וכלי רכב בעלי מנוע דיזל. שאיפת גופרית דו-חמצנית בריכוזים נמוכים עלולה לגרום לגירויים והפרעות בדרכי הנשימה ובריכוזים גבוהים - לקשיי נשימה ואף למוות.

* פחמן חד-חמצני (CO)
נוצר בשריפה לא מושלמת של דלקים. רוב הפחמן החד-חמצני מקורו במכוניות המונעות בבנזין. גם לכלי רכב המונעים בסולר, לתחנות כוח, לתעשייה ולשימוש הביתי יש תרומה לעליית שיעורו באטמוספירה. ריכוז גבוה של פחמן חד-חמצני באוויר גורם כאבי ראש, סחרחורות, ראייה לקויה, בחילות, הפרעות בנשימה עד כדי אובדן הכרה ומוות.

לפחמן החד-חמצני כושר התחברות עם ההמוגלובין שבדם, הגדול פי 300 מזה של החמצן. הוא מונע אספקת חמצן לתאי הגוף ופועל כרעל.

* ראה/י גם: פחמן-חד-חמצני.

* תחמוצות חנקן (NO2, NO)
נוצרות בתהליכים תעשייתיים ובשריפת דלק בחום גבוה המתרחשת בנוכחות חמצן, גם אם השריפה מושלמת וגם אם הדלק נקי ביותר.
מקורן: כלי רכב, תעשייה ותחנות כוח.
השפעתן על האדם: הפרעה בדרכי הנשימה עד כדי פגיעה בריאות. בריכוזים גבוהים עלולות תחמוצות החנקן להתחבר להמוגלובין שבדם ולמנוע אספקת חמצן לתאי הגוף. תחמוצות חנקן גורמות אף לבליה בבדים ובמתכות, נזקים לצמחייה ולחקלאות והן אחד מגורמי העשפל-הפוטוכיטי.

* פחמימנים (HC - HydroCarbons)
קבוצת מזהמים בעלת תכונות כימיות שונות. נוצרים בשריפה לא מושלמת של דלק מכלי רכב המונעים בבנזין וחלקם בשריפה של סולר. תורמים נוספים לייצור הפחמימנים: תחנות כוח ושימוש ביתי. הפחמימנים גורמים לגירויים בעיניים ולקשיי נשימה. אחדים ידועים כמסרטנים.

* חלקיקי מוצקים ורסס נוזלים
תערובות של חלקיקי פיח, חומרים אורגניים, מתכות כבדות וחומרי רסס הנפלטים בשריפת דלקים ובתהליכי עיבוד בתעשייה. ככל שהחלקיקים קטנים יותר סיכוייהם לחדור למערכת הנשימה ולגרום לקשיי נשימה גדולים יותר. חלקם פועל כרעלים.

* מחמצנים (Oxidants)
תערובות של חומרים רבים הנוצרות מתגובה בין תחמוצות חנקן ופחמימנים. אחד הידועים שבהם: האוזון. המחמצנים פוגעים באריגים ובגומי, גורמים לדהיית צבעים, הורסים את הכלורופיל שבעלים הירוקים וגורמים לגירויים בעיניים.

* אוזון (O3)
נוצר מנוכחות של תחמוצות חנקן, מידות חום גבוהות באוויר וקרינת שמש ממושכת. ריכוזים נמוכים של אוזון בשכבות התחתונות של האטמוספירה גורמים גירויים בעיניים, הפרעה במערכת הנשימה, כאבים בחזה ופגיעה בריאות עד כרי מוות.

* ראה/י גם: עשפל-פוטוכימי.

* מימן גופריתי (H2S)
נפלט מכל חומר אורגני רקוב (מזבלות וערימות אשפה) או מתהליכים כימיים בתעשייה. מימן גופריתי המומס במי גשם מזהם את מי התהום.

* מתאן (4CH)
נוצר מריקבון שורשי אורז, משריפת יערות, מבקטריה המצויה במעי הבקר והצאן ועולה מקיני טרמיטים ומערימות אשפה. ב- 300 השנים האחרונות הוכפלה כמות המתאן באטמוספירה ושיעורו עולה בקצב מהיר (אחוז לשנה). המתאן תורם לאפקט-החממה ביעילות הגבוהה פי 20 מהפחמן הדו-חמצני.

* ראה/י גם: מתאן.

* פריאונים (CFC)
תרכובות כימיות המשמשות את תעשיית המזגנים, המקררים, התרסיסים והפלסטיק. שיחרורם לאטמוספירה הורס את שכבת-האוזון ותורם לאפקט החממה.

* ראה/י גם: פריאונים.

* דיאוקסינים (Dioxins)
נוצרים בשריפת אשפה, בעירת בנזין במכוניות ובתהליכי ייצור נייר. חומרים רעילים, שלמידת הנזק שהם עלולים לגרום אין עדיין אומדן.

* ראה/י גם: דיאקוסינים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה