הסדרי נגישות
אאחר מאורמתאן
מחברת: חגית מאור


(CH4) גז חסר צבע וריח. דליק.

אחד המרכיבים הראשיים (85%) בגז-טבעי ומרכיב נכבד (40%) בגז הפחם העולה ממכרות הפחם.

נוצר מריקבון שורשי אורז ומשריפת יערות, עולה מערימות אשפה ומקיני טרמיטים המאכלסים תוך זמן קצר איזורי יער שבוראו, נפלט ממערכת העיכול של בעלי-חיים (בעיקר בקר וצאן).

למתאן מיוחסת אחריות בשיעור של 20%-25% להיווצרות אפקט-החממה. "אורך חייו"
(עד פירוקו) קצר יחסית (10 שנים), אולם יעילותו בגז חממה גבוהה פי 20 מהפחמן הדו-חמצני.

כיום ננקטות פעולות לבלימת פליטת המתאן:
* כיסוי ערימות אשפה והחדרת צינוריות לתוכן תוך ניצול המתאן המפעפע בצינוריות לחימום זול;
* מתן גלולות לבקר ולצאן המפחיתות את פליטת המתאן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מתאן
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית