הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > מים ונחלים עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > ים וחופים עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > הידרולוגיה [מים]


הידרוספירה
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

שם קיבוצי כולל לכל המים שבכדור-הארץ: אוקיאנוסים, ימים, אגמים, נהרות, נחלים, מי תהום והלחות שבאטמוספירה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה