הסדרי נגישות
אאחר מאור



אטמוספירה
מחברת: חגית מאור


מעטפת גזים המקיפה את כדור-הארץ ומורכבת מ- 78% חנקן, 21% חמצן וחומרים אחרים כגון: פחמן דו-חמצני, ארגון, אוזון, הליום, מימן, מתאן, ניאון, קסנון, קריפטון, ואדי מים.

החיים באטמוספירה מתקיימים בשכבה צרה מאוד המכונה טרופוספירה. עובי הטרופוספירה הוא כ- 8 ק"מ בקטבים וכ- 16 ק"מ בקו המשווה. בטרופוספירה מתקיימות תופעות אקלימיות כגון: רוחות, התעבות עננים, גשם.

מעל לטרופוספירה מצויה שכבה בעובי של כ- 50 ק"מ המכונה סטרטוספירה. לסטרטוספירה תפקיד חשוב בעיצוב האקלים על-פני כדור-הארץ ובה נמצאת גם שכבת האוזון שכבת-האוזון.

החומרים שבאטמוספירה נמצאים בשיווי משקל תמידי, שהוא המפתח לקיומנו על-פני כדור-הארץ. החמצן, למשל, מצוי באטמוספירה הודות לתהליך הפוטוסינתזה המתרחש בצמחים וכן בזכות הימצאות בעלי-חיים הפולטים חמצן דו-פחמני הנחוץ לתהליך הפוטוסינתזה. (ראה/י: מחזור החמצן ומחזור-הפחמן).

אם ישתנה ריכוז מרכיביה הטבעיים של האטמוספירה ואם יתוספו לה חומרים מלאכותיים מעשה ידי אדם, הדבר עלול להיות בעל השפעה מרחיקת לכת לקיום מערכות החיים על-פני כדור-הארץ.

* ראה/י גם : זיהום-אוויר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: אטמוספירה
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית