הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית



תנא, ספרות התנאים
מחברת: מתיה קם


התנאים היו חכמי האגדה וההלכה, שעסקו בתורה שבעל-פה ויצרו את המשנה.

 

הם פעלו בעיקר בארץ ישראל, מסוף ימי הבית השני ועד למאה השלישית לספירה. הם יצרו בין השאר את המשנה ואת מדרשי ההלכה. המילה תנאים באה מן הפועל הארמי ‘תנא’, שפירושו: שנה, שינן, למד. דברי התנאים מופיעים גם במשנה וגם בתלמודים, וכן בספרי המדרשים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: תנא, ספרות התנאים
מחברת: קם, מתיה
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הערות לפריט זה:

 


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית