הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשנה
מחברים: אבי ורשבסקי; אביבה לוטן; ד"ר רוני מגידוב; אילה פז


המשנה היא אסופה של דברי הלכה (דיון בחוקים בדינים ובמצוות) - ודברי אגדה ומוסר.

מידע זה עבר בתחילה בעל פה אבל כאשר התרבו מאוד דברי התורה שבעל-פה, והיה חשש שישכחו אותם - החלו להעלות אותם על הכתב. חלקים מן המשנה נערכו כנראה במהלך המאה ה-2 לספירה. העריכה הסופית של המשנה נעשתה בידי רבי יהודה הנשיא (המכוּנה גם ‘רבי’ ו’רבינו הקדוש’), שפעל בסוף המאה ה-2 ובתחילת המאה ה-3 לספירה. במשנה שישה ‘סדרים’, חלקים: זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים וטהרות. כל סדר, כל חלק, מחולק למסכתות; כל מסכת מחולקת לפרקים, כל פרק - לסעיפים, וכל סעיף נקרא ‘משנה’.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: משנה
שם  הספר: עלילות הראשית : פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות
מחברים: ורשבסקי, אבי ; לוטן, אביבה ; מגידוב, רוני (ד"ר) ; פז, אילה
עורכי הספר: אלרואי, נורית; נחום-לוי, נירית
תאריך: תשס"ג,2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה.
2. נורית אלרואי ערכה את פרקי הספר, נירית נחום-לוי ערכה את הנספחים והמקורות.
3. הספר פותח במסגרת היחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית