הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמטאפורה
מחברת: דינה ציונית


מטאפורה, או השאלה, היא סוג של דימוי.

המטאפורה יוצרת זהות משתמעת בין שני יסודות, ללא כ' הדימוי. יסוד או תכונה מועתקים משדה סמנטי אחד לאחר ונוצר צירוף מילולי חדש, ציור בעל משמעות מפתיעה.

למידע נוסף על מטאפורה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: מטאפורה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית