הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדימוי
מחברת: דינה ציונית


דימוי הוא אמצעי לשוני המשווה בין שני רכיבים לשוניים מתחומים שונים, שיש ביניהם יסוד משותף, דומה אך לא זהה.

בדרך כלל הקישור היוצר את ההשוואה נעשה באמצעות כ' הדימוי . מילות דימוי נוספות העשויות להופיע ביצירה: כמו , כאילו, כך, בדומה ל..., כפי ש... וכדומה. מונח קרוב: מטאפורה

למידע נוסף על דימוי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: דימוי
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית