הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתזיקה אלקטרונית


נטיית האטום או המולקולה לקחת אלקטרון אחד או יותר, ובכך להפוך ליון שלילי. 

דוגמה: לקבוצת ההלוגנים יש זיקה אלקטרונית חזקה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: זיקה אלקטרונית
שם  הפרסום מקורי: יסודות הטבלה המחזורית
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית