הסדרי נגישותזיקה אלקטרונית


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

נטיית האטום או המולקולה לקחת אלקטרון אחד או יותר, ובכך להפוך ליון שלילי. 

דוגמה: לקבוצת ההלוגנים יש זיקה אלקטרונית חזקה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע