הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבשיווי משקל אקולוגי
מחברת: בילי סביר


מצב יציב של אוכלוסיות ושל חברות, העוברות שינויים קלים בלבד במהלך הזמן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: שיווי משקל אקולוגי
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית