הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבחברה
מחברת: בילי סביר


מספר אוכלוסיות ממינים שונים, החיות באותה מערכת אקולוגית.

דוגמה: החברה הנקראת על שם האלון המצוי והאלה הארצישראלית מאפיינת את המורדות המערביים של הכרמל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: חברה
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית