הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבגורם מגביל
מחברת: בילי סביר


משאב המצוי בכמות מוגבלת, אשר מגבילה גם את התפתחותו של יצור או של אוכלוסייה שלמה.

דוגמה: כמות האור היא גורם מגביל בבית הגידול יער גשם טרופי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: גורם מגביל
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית