הסדרי נגישותגורם מגביל
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

משאב המצוי בכמות מוגבלת, אשר מגבילה גם את התפתחותו של יצור או של אוכלוסייה שלמה.

דוגמה: כמות האור היא גורם מגביל בבית הגידול יער גשם טרופי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע