הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבאקוטיפ
מחברת: בילי סביר


אוכלוסייה של פרטים של מין מסוים המתקיימים בתנאי סביבה ייחודיים ואשר פיתחו התאמות לסביבה מיוחדת זו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: אקוטיפ
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית