הסדרי נגישותאקוטיפ
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

אוכלוסייה של פרטים של מין מסוים המתקיימים בתנאי סביבה ייחודיים ואשר פיתחו התאמות לסביבה מיוחדת זו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע