הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדקאלטאנברונאר, ארנסט
מחברת: שרה נשמית


ראש ה-ר.ס.ה.א. החל מינואר 1943 ועד הכניעה.

נידון למוות ע"י בית המשפט הבינלאומי בנירנברג והוצא להורג.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: קאלטאנברונאר, ארנסט
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית