הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדר. ס. ה. א. (Reichssicherheitshauptamt; RSHA)
מחברת: שרה נשמית


המישרד המרכזי לביטחון הרייך.

אחד מ-12 המישרדים המרכזיים של ראשות ה-ס.ס. ובעת ובעונה אחת אגף במיניסטריון-הפנים של הרייך. כלל בתוכו את המשטרה הפוליטית (גסטאפו), את המשטרה הפלילית ואת שירותי הריגול למיניהם. מרכז היוזמה, ההכרעה והביצוע של מעשי-פשע בעמים, קבוצות ויחידים, במתנגדי המישטר הנאצי או אויביו בכוח. בידיו היה נתון התיכנון והביצוע של "הפתרון-הסופי של בעית היהודים" על שלביו השונים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ר. ס. ה. א. (Reichssicherheitshauptamt; RSHA)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית