הסדרי נגישות
אאחר מאוררשות הגנים הלאומיים
מחברת: חגית מאור


רשות הגנים הלאומיים הוקמה בשנת 1963, השנה שבה נחקק "חוק גנים לאומיים ושמורות טבע" 

 

* ראה/י: חוקים-ותקנות

"גן לאומי" הוגדר כשטח שנועד לשמש לצורכי נופש לציבור בחיק הטבע או להנצחת ערכים שיש להם חשיבות היסטורית, ארכיאולוגית, אדריכלית או נופית.

תוכנית מיתאר ארצית לגנים לאומיים ייעדה 110 אתרים לשמש כגנים - חלק כאתרים היסטוריים או ארכיאולוגיים וחלק כאתרי נוף ונופש בחיק הטבע.

בשנות פעילותה הראשונות שמה "רשות הגנים" דגש על פיתוח אתרים ארכיאולוגיים, אך במרוצת השנים גבר הביקוש לאתרי נופש בחיק הטבע וגדלה המודעות לחשיבות ערכי טבע ועתיקות, וה"רשות" הרחיבה את פעולות הפיתוח של אתרי נופש ואתרים היסטוריים. רשות הגנים הלאומיים עוסקת גם בניהול האתרים ובאחזקתם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: רשות הגנים הלאומיים
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית