הסדרי נגישותרשות הגנים הלאומיים
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

רשות הגנים הלאומיים הוקמה בשנת 1963, השנה שבה נחקק "חוק גנים לאומיים ושמורות טבע" 

 

* ראה/י: חוקים-ותקנות

"גן לאומי" הוגדר כשטח שנועד לשמש לצורכי נופש לציבור בחיק הטבע או להנצחת ערכים שיש להם חשיבות היסטורית, ארכיאולוגית, אדריכלית או נופית.

תוכנית מיתאר ארצית לגנים לאומיים ייעדה 110 אתרים לשמש כגנים - חלק כאתרים היסטוריים או ארכיאולוגיים וחלק כאתרי נוף ונופש בחיק הטבע.

בשנות פעילותה הראשונות שמה "רשות הגנים" דגש על פיתוח אתרים ארכיאולוגיים, אך במרוצת השנים גבר הביקוש לאתרי נופש בחיק הטבע וגדלה המודעות לחשיבות ערכי טבע ועתיקות, וה"רשות" הרחיבה את פעולות הפיתוח של אתרי נופש ואתרים היסטוריים. רשות הגנים הלאומיים עוסקת גם בניהול האתרים ובאחזקתם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה