הסדרי נגישות
אאחר מאורחברה
מחברת: חגית מאור


התקבצות של צמחים או של בעלי-חיים ביחידות משותפות בעלות הרכב ואופי מיוחדים.

אורגניזמים אינם חיים לבד אלא מאורגנים בקבוצות היכולות להכיל פרטים דומים או פרטים מקבוצות ביולוגיות שונות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: חברה
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית