הסדרי נגישותחברה
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

התקבצות של צמחים או של בעלי-חיים ביחידות משותפות בעלות הרכב ואופי מיוחדים.

אורגניזמים אינם חיים לבד אלא מאורגנים בקבוצות היכולות להכיל פרטים דומים או פרטים מקבוצות ביולוגיות שונות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה