הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > ההתנגדות הלוחמת
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורהתקציר
"אל ניתן שיובילנו כצאן לטבח! ... כל דרכיו של הגסטאפו מובילות לפונאר. ופונאר היא מוות! ... להתגונן! עד הנשימה האחרונה." קריאה למרד מתוך כרוז שהוקרא באסיפת הנוער החלוצי בווילנה ב- 1 בינואר 1942.כרוז שהוקרא באסיפת הנוער החלוצי בווילנה ב- 1 בינואר 1942


פריט זה הוא חלק ממאגר מידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף: בית הספר המרכזי להוראת השואה ומטח.

אל ניתן שיובילנו כצאן לטבח!

נוער יהודי, אל תיתן אמון במוליכים אותך שולל. משמונים אלף יהודים שב"ירושלים דליטא" שרדו אך עשרים אלף. לעינינו קרעו מאתנו את הורינו, אחינו, ואחיותינו.

היכן הם מאות הגברים שנחטפו לעבודה בידי ה"חוטפים" הליטאים?
היכן הן הנשים הערומות והילדים, שהוצאו מאתנו בליל האימים של הפרובוקציה?
היכן הם יהודי יום הכיפורים?
היכן אחינו מהגטו השני?
כל אשר הוצא משערי הגטו לא חזר עוד.
כל דרכיו של הגסטאפו מובילות לפונאר.
ופונאר היא מוות!
המהססים! השליכו מעליכם כל אשליה. ילדיכם, בעליכן ונשיכם אינם עוד.
פונאר אינה מחנה – שם נורו כולם.
היטלר זומם להשמיד את כל יהודי אירופה. על יהודי ליטא הוטל להיות הראשונים בתור.
אל נלך כצאן לטבח!
נכון, חלשים אנו וחסרי-מגן, אולם התשובה היחידה לאויב היא התנגדות!
אחים! מוטב ליפול כלוחמים בני-חורין מלחיות בחסד מרצחים.
להתגונן! עד הנשימה האחרונה.

1 בינואר 1942, וילנה בגטו.

לקריאה נוספת:
וילנה
התנגדות חמושה בגטאות ובמחנות 
חיים גולני על פעולות אנטי גרמניות בגטו וילנה 

באתר יד ושם:
המוזיאון החדש – התנגדות והצלה
תנועות הנוער בגטו לודז'
מקורות רשמיים נוספים בנושא ההתנגדות הלוחמתאל האסופה ההתנגדות הלוחמת3

ביבליוגרפיה:
כותר: כרוז שהוקרא באסיפת הנוער החלוצי בווילנה ב- 1 בינואר 1942
שם  הספר: השואה בתיעוד : מבחר תעודות על חורבן יהודי גרמניה ואוסטריה פולין וברית המועצות.
עורכי הספר: ארד, יצחק; גוטמן, ישראל; מרגליות, אברהם
תאריך: תשל"ח
בעלי זכויות : יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הוצאה לאור: יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית