על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה

כלכלה (102)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 22 תמונות בנושא זה.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מספר העובדים הזרים החוקיים בישראל – 1994, 1999
מספר העובדים הזרים החוקיים בישראל – 1994, 1999
 

מילות המפתח: עובדים זרים, כוח עבודה
הדיאגרמה מראה את מספר העובדים הזרים החוקיים (פלשתינים ואחרים) שהיו בישראל בשנים 1994 לעומת 1999. אפשר לראות שמספר העובדים הפלשתינים ירד מעט בשנים אלה, לעומת זה גדל מאוד מספר העובדים הזרים ממדינות שונות בחו"ל.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חלקו של כל עשירון בהכנסה של כלל תושבי המדינה, 1996 (באחוזים)
חלקו של כל עשירון בהכנסה של כלל תושבי המדינה, 1996 (באחוזים)
 

מילות המפתח: הכנסה, עשירון עליון, עשירון תחתון
גרף המציג את חלקו של כל עשירון בהכנסה של כלל תושבי המדינה בשנת 1996. בגרף אפשר לראות כי יש פער גדול בין המשפחות המשתייכות לעשירון העליון לבין המשפחות של כל העשירונים שמתחתיו, ולדוגמה: חלקו של העשירון העליון בהכנסת כלל תושבי המדינה בשנה זאת היה פי 14 מחלקו של העשירון התחתון.   /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל ובמדינות נבחרות (באחוזים מהתוצר המקומי גולמי – תמ"ג)
ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל ובמדינות נבחרות (באחוזים מהתוצר המקומי גולמי – תמ"ג)
 

מילות המפתח: חינוך, תוצר מקומי גולמי
גרף המראה מהו אחוז ההשקעה מתוך התמ"ג (התוצר הלאומי הגולמי) שמדינת ישראל השקיעה בנושא החינוך בשנת 1998, וזאת בהשוואה לכמה מדינות אחרות. בין המדינות המופיעות בגרף, שכולן מדינות מפותחות, ישראל היא המדינה שבה ההוצאה הלאומית בנושא החינוך היא הגבוהה ביותר, והיא גבוהה אף מזו שבמדינות כמו שוודיה וארה"ב.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
אזורי העדיפות הלאומית במדינת ישראל בשנת 2001
אזורי העדיפות הלאומית במדינת ישראל בשנת 2001
 

מילות המפתח: אזורי עדיפות לאומית
מאז שנות ה-50 מדינת ישראל מחוקקת חוקים להטבות למפעלים, שהיא מעוניינת לקדם. על-פי החוק לעידוד השקעות, המדינה נותנת תמיכה לתעשייה לפי אזורי עדיפות לאומית. חוק זה מעודד הקמת עסקים שונים באזורי השוליים של מדינת ישראל. במפה זו ניתן לראות על אילו אזורים חלה הגדרה זו.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
שיעור ההוצאה על רווחה וסעד בתקציב המדינה, 1997-1981 (באחוזים)
שיעור ההוצאה על רווחה וסעד בתקציב המדינה, 1997-1981 (באחוזים)
 

מילות המפתח: מדינת רווחה, תקציב המדינה
גרף המציג את העלייה בשיעור ההוצאות על רווחה וסעד בתקציב המדינה ב-3 נקודות זמן מתחילת שנות ה-80 ועד סוף שנות ה-90. מן הגרף אפשר ללמוד כי הסכומים שהמדינה משקיעה ברווחה ובסעד עולים בהתמדה עם השנים. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000
הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000
 

מילות המפתח: קו העוני, מדדי עוני
דיאגרמה המציגה את קו העוני כפי שנקבע בשנת 2000 למשקי בית בעלי גדלים שונים. הדיאגרמה ממחישה את העובדה שקו העוני משתנה לפי גודלו של משק הבית (כלומר, מספר הנפשות המתגוררות בבית). בשנת 2000, למשל, אדם בודד שהשתכר פחות מ-1,727 ₪ לחודש נחשב עני, וכך גם זוג שהכנסתו הייתה פחות מ-2,763 ₪ לחודש ומשפחה שהכנסתה הייתה נמוכה מ-4,421 ₪ לחודש. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
שיעור המובטלים מתוך כוח העבודה בערים נבחרות בישראל, 2001 (באחוזים)
שיעור המובטלים מתוך כוח העבודה בערים נבחרות בישראל, 2001 (באחוזים)
 

מילות המפתח: אבטלה
בדיאגרמת עמודות זו אפשר לראות את שיעורי האבטלה בכמה ערים נבחרות בישראל בשנת 2001. הדיאגרמה מציגה את שיעורי האבטלה הגבוהים בערי הפיתוח ובקרב האוכלוסייה הערבית.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
כניסות של תיירים לישראל ויציאות של ישראלים לחו"ל, 2000-1949
כניסות של תיירים לישראל ויציאות של ישראלים לחו"ל, 2000-1949
 

מילות המפתח: תיירות
גרף המציג את סך הכניסות של תיירים ויציאות של ישראלים לחו"ל מאז קום המדינה. בגרף רואים שמאז קום המדינה ועד ימינו יש גידול מתמיד במספר הישראלים היוצאים לחו"ל כתיירים, ובמספר התיירים הבאים לישראל. כמו כן, אפשר לראות קשר ברור בין המצב הביטחוני והפוליטי בארץ לבין מצב התיירות הנכנסת: במצבי רגיעה ושלום – מספר התיירים עולה, ובעיתות מלחמה ואירועים ביטחוניים – מספרם יורד. כך לדוגמה, בזמן מלחמת יום כיפור ומלחמת המפרץ ירד מספר התיירים, ואילו בתקופה של שיחות השלום והסכם השלום עם ירדן – עלה מספרם. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 22 תמונות בנושא זה.