על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  עובדים זרים

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 18 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מהגרים-עובדים
 

מילות המפתח: עובדים זרים, מהגרים
אנשים המהגרים למדינות אחרות לצרכי עבודה.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 1997-2003 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
העובדים הזרים במדינת ישראל
 

מילות המפתח: הגירה, עובדים זרים
סקירה העוסקת בתופעת העובדים הזרים בישראל: הסיבות בגללן הגיעו לישראל, ארצות מוצאם, השפעתם על המשק הישראלי וחייהם בישראל, כמעט ללא זכויות בצל פחד הגירוש. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מהגרי עבודה בישראל
 

מילות המפתח: עובדים זרים, מהגרים
המאמר עונה על שאלות העוסקות בנושא מהגרי עבודה: כיצד הגיעו לישראל, מאילו מדינות הגיעו, מדוע הגיעו, כמה מהגרים נמצאים בארץ (נכון לשנת 2009), באילו תחומים הם עוסקים ומהי מדיניות הממשלה כלפיהם. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הסדר הכבילה
 

מילות המפתח: זכויות עובדים, עובדים זרים
הסדר הכבילה הוא אישור לעבוד רק אצל מעסיק מסוים. אלא שלעתים קרובות עבודתו של העובד הזר אצל המעסיק נפסקת לפני תום התקופה שבה מותר לו להיות בישראל. הסדר הכבילה גורם לעיתים לניצול העובדים הזרים ולפגיעה בהם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מבט בינלאומי על הגירת עבודה
 

מילות המפתח: הגירה, עובדים זרים, מהגרים
מידע על תופעת ההגירה למטרות עבודה. מידע על מצב מהגרי העבודה בישראל, מצבם החוקי והאזרחי, מדיניות האכיפה כלפיהם ומספר אשרות הכניסה המוענקות להם. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מעמד חוקי לילדיהם של מהגרי עבודה
 

מילות המפתח: הגירה, עובדים זרים, מהגרים לא חוקיים
על מעמדם החוקי של ילדיהם של מהגרי עבודה, שנולדו בישראל והתחנכו בה. מה דינם של ילידי ישראל אלה כאשר הוריהם מגורשים ואינם יכולים לחזור אל ארצות מוצאם? /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2008 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
המרכז המשפטי לילדים ולנוער
חוק הכניסה לישראל
 

מילות המפתח: עובדים זרים, מהגרים לא חוקיים
על חוק הכניסה לישראל אשר מסדיר את כניסתם לארץ של אנשים זרים שאינם אזרחי המדינה. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
המרכז המשפטי לילדים ולנוער
חוק עובדים זרים (הבטחת תנאים הוגנים)
 

מילות המפתח: עובדים זרים
חוק עובדים זרים נחקק כדי להגן על זכויותיהם של עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה.  /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה תאריך: 2007 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 18 פריטים בכל המאגר.
Thumbnails by: pagepeeker.com