על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים מתוך כתב עת  ציון : רבעון לחקר תולדות ישראל

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים
נמצאו: 41 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
היהודים בחיי העמים: סיפור לאומי או פרק בהיסטוריה משולבת
 

מילות המפתח: לאומיות יהודית, אמנסיפציה (יהודים), היסטוריוגרפיה יהודית
המאמר מנתח את ההיסטוריוגרפיה הציונית וההשתקפות של תפישות לאומיות ויהודיות בספרי ההיסטוריה. כמו כן נבחנת כתיבת העבר היהודי ומקומם של היהודים כמיעוט מנקודת מבטם של העמים שבקרבם חיו היהודים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשנ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
התפתחויות חדשות בחקר ישיבות בבל
 

מילות המפתח: ישיבות, יהדות בבל
מאמר בו המחבר מבקש לעמוד על הקונסנסוס שהתגבש בנושא חקר המבנה המוסדי של הישיבות בבבל בתקופת התלמוד ולהבהיר את השאלות השנויות עדיין במחלוקת. המחבר מסביר מונחים עיקריים כגון 'ישיבה' ו'מתיבתא', בוחן את המקומות בבבלי המזכירים מונחים אלה, ועל פי ניתוחם של המקורות מבקש לעמוד על משמעותם המדוייקת של המונחים ועל טיבם של המוסדות המכונים בכינויים אלה. ממחקרו עולה כי מוסדות אלו לא היו אקדמיה אלא מוסד הוראה מן הסוג המוכר לנו מתולדות החינוך, אותו מכנה המחבר 'חוג תלמידים', ושבמפנה המאה הג' למאה הד' מופיעות התכנסויות לימוד שחרגו מן המסגרת של חוגי התלמידים, תופעה שהמחבר טוען כי היתה צעד חשוב בהתגבשות האקדמיות המוכרות לנו מתקופת הגאונים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשמ"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
בין בבל לארץ ישראל : עולם התלמוד ועימותים אידיאולוגיים בהיסטוריוגרפיה של העת החדשה
 

מילות המפתח: תקופת המשנה והתלמוד, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, היסטוריוגרפיה יהודית
המאמר דן בגישות השונות לחקר התלמוד - הגישה האורתודוכסית מחד וגישת  "חכמת ישראל".  המאמר בא לבחון  כיצד הגישות השונות השפיעו  על החוקרים בני המאה הי"ט הן בגבולות עיסוקם ההיסטוריוגרפי והן בכיווני חקירתם.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשנ"ז שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
רבי יהודה בר אילעאי ויחסו אל רומי
 

מילות המפתח: רומי, ארץ-ישראל ויהדות התפוצות, חז"ל, תלמוד בבלי. שבת
מאמר זה דן בסיפור המובא בבבלי שבת (לג ע"ב) שעוסק בשיחה על טיבה ועל מעשיה של מלכות רומי בין שלושה חכמים מרכזיים בתקופת אושא: רבי יהודה בר אילעאי, רבי יוסי בן חלפתא ורבי שמעון בן יוחיי. סיפור זה התקבל במחקר ההיסטורי כמעט ללא עוררין, אולם מבחינה של מקור הסיפור, נטען במאמר זה, כי הסיפור כולו הוא יצירה ספרותית, שאין לה אחיזה במציאות ההיסטורית של תקופת אושא. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשמ"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
היהדות בעיני העולם העתיק
 

מילות המפתח: אנטישמיות, עת עתיקה, יהדות והלניזם, יהודים ואומות העולם
המאמר בוחן את השורשים לעמדות הגויים כלפי היהדות בתקופה ההלניסטית והרומית, זאת בצל שתי תופעות מנוגדות :  מחד - בתקופה זו ישנם גרים רבים וגילויי אהדה רבים כלפי עם ישראל בקרב הגויים, מאידך - בתקופה זו שוררת אנטישמיות חריפה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: תמוז, תרצ"ט שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
על ליכודם החברתי של חז"ל (גילוי חוטאים וחטאיהם וכיסוים בספרות חז"ל)
 

מילות המפתח: תלמידי חכמים, חז"ל
במקרא מוצאים אנו סיפורים על חוטאים ששמם מוזכר וחוטאים ששמם לא מוזכר. המאמר בוחן כיצד התייחסו חז"ל לגילוי חוטאים במקרא ולגילוי חוטאים בתוך חברת החכמים עצמם, זאת כצוהר להבנת ליכודם החברתי של חז"ל.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: , תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
המונח 'כתר תורה' בספרות חז"ל ומשמעותו החברתית (על מאבקם של חז"ל להנהיג את העם)
 

מילות המפתח: תקופת המשנה והתלמוד, חז"ל, הנהגה דתית
השבר המדיני והחברתי בארץ ישראל שלאחר חורבן הבית ומרד בר-כוכבא, גרם לשבר רוחני ודתי בישוב היהודי. העדפת 'כתר תורה' על פני 'כתר כהונה' ו'כתר מלכות', נובעים לדעת המחבר, מהכרתם של חכמים בצורך המיידי לבסס מערכת הנהגה שתוכל להנהיג ולהוביל את העם. את הבסיס להנהגה זו הבינו ב'כתר בתורה' – לימוד וקיום התורה ומצוותיה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: , תש"ן שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
היסודות וההתחלות של ארגון הקהילה היהודית בימי הבינים: ג
 

מילות המפתח: ימי הביניים, ארגון קהילה, יהודים
המאמר מתאר את הדרך שבה עוצבה דמותה של הקהילה היהודית של ימי הביניים ובוחן את ההשפעה שהייתה לעיר הנוצרית על היסודות הארגוניים. הטענה של פרופ' בער היא שקיימים מטרות ויסודות אימננטיים של הקהילה, כמו הסמכות לתקן תקנות, ולאוכפן בכוח קנס וחרם והוא מדגים זאת באמצעות ספרות השו"ת. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תש"י שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים
נמצאו: 41 פריטים בכל המאגר.