על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  צלם אלוהים

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
נמצאו: 3 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
"בצלם אלוהים ברא אותו": כבוד האדם וחירותו
 

מילות המפתח: חוקי יסוד, הצהרת זכויות האדם והאזרח, צלם אלוהים, כיבוד הבריות
המאמר עוסק באחד מעקרונות היסוד של התורה ומשפטה: היות האדם נברא בצלם אלוהים. עקרון יסוד זה מלמד על זכויותיו של האדם ועל כבודו, והוא שורש לתפיסות הבאות לידי ביטוי בחוקותיהן של מדינות מערביות, ובחוקי היסוד של מדינת ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
אין לו דמות - בגוף
 

מילות המפתח: דיני נפשות, צלם אלוהים, עונש מוות
המאמר דן במשמעות האמירה שהאדם נברא בצלם א-להים, תוך התמקדות בהיבט הגופני של אמירה זו, במיוחד סביב הלכות מיתת בית דין. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
השותפות הפלאית בקברי האבות
 

מילות המפתח: מוות, אברהם (אבינו), אדם וחוה, צלם אלוהים, תלמוד בבלי. בבא בתרא
המאמר עוסק בסיפור האגדה על ר' בנאה בסוף פרק 'חזקת הבתים' במסכת בבא בתרא. ר' בנאה מבקר בקברי אברהם ושרה ואדם וחווה, וסיפור זה – תוך עמידה על הקשרו הספרותי בפרק – מלמד על משמעות היות האדם נברא בצלם א-להים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

 
נמצאו: 3 פריטים בכל המאגר.