על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  מוות

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
נמצאו: 8 פריטים בכל המאגר.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
"אל נא תקברני במצרים": על הצוואה
 

מילות המפתח: מוות, דיני ירושה, משפט עברי, צוואות
המאמר עוסק בנושא הצוואה במשפט העברי. המשפט העברי אינו מאפשר לאדם לקבוע מי יירש אותו, אלא פועל לפי סדרי ירושה קבועים. עם זאת, קיים מושג הנקרא 'צוואת שכיב מרע', בו האדם מקנה את רכושו לאחר מותו שלא במסגרת דיני הירושה, וכן ישנה חובה מוסרית ואף משפטית: 'מצווה לקיים דברי המת'.  המאמר מנסה לבחון את משמעותה ותוקפה של צוואה לאור כללים אלו.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ג שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
אמנות האבלות
 

מילות המפתח: מוות, אבלות, הלכה
המאמר עוסק באופן בו ההלכה מעצבת את אבלם של היחיד ואיש הציבור. בבסיס ההלכה עומדת ההכרה בנחיצות התכנסות האבל ביגונו מחד, ומאידך במציאת הנתיב לחבישת המכאוב והצטרפות מחודשת אל החיים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
השותפות הפלאית בקברי האבות
 

מילות המפתח: מוות, אברהם (אבינו), אדם וחוה, צלם אלוהים, תלמוד בבלי. בבא בתרא
המאמר עוסק בסיפור האגדה על ר' בנאה בסוף פרק 'חזקת הבתים' במסכת בבא בתרא. ר' בנאה מבקר בקברי אברהם ושרה ואדם וחווה, וסיפור זה – תוך עמידה על הקשרו הספרותי בפרק – מלמד על משמעות היות האדם נברא בצלם א-להים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מנהגי קבורה ואבלות
 

מילות המפתח: מוות
מנהגי קבורה ואבלות בחברות שונות - מהי "ארץ המתים" של המצרים הקדמונים? איזה מן משחק משחקים החיים והמתים אצל האינדיאנים וכיצד מתנהלת לוויה יהודית? /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1990 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקר המקרא בישראל
שאריות מיתולוגיות בספר תהילים : אלמות ונעורים נצחיים
 

מילות המפתח: מיתוס, מוות, תנ"ך. תהלים
במזרח הקדום רווחה האמונה באלמוות ובאפשרות לנעורים נצחיים. יש המזהים בספר תהילים תפיסות אלו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשי"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקר המקרא בישראל
שאריות מיתולוגיות בספר תהילים : השאול
 

מילות המפתח: מיתוס, מוות, תנ"ך. תהלים, שאול (עולם המתים)
חלק זה של המאמר דן בתיאורים בספר תהילים העוסקים בשאול, משכן המתים ובמוות. המאמר מראה את ההקבלות בין תפיסת השאול בספר תהילים לבין התפיסה של המיתוסים המסופוטמים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשי"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חיים ומוות : דרכו של עולם
 

מילות המפתח: מוות
כיצד אנו מתמודדים עם הידיעה כי בני-תמותה אנו? /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1990 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ריקוד המוות, המאה החמש עשרה
ריקוד המוות, המאה החמש עשרה
 

מילות המפתח: מוות, מגפה שחורה
שלדי אדם מנגנים ורוקדים את ריקוד המוות – המסמל את מותם. הציור מבטא את השפעת המגפה השחורה שהתרחשה באירופה במאה הארבע עשרה על האמנות. האמן ביקש להעביר את המסר לפיו החיים הם בני חלוף, ועל כל אדם – עני או עשיר, איכר, אציל או כומר – נגזר למות. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

 
נמצאו: 8 פריטים בכל המאגר.