על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > חוק וחברה במקרא > החוק בספר דברים

החוק בספר דברים (44)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים
נמצאו: 44 פריטים בנושא זה.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חוק הייבום ככלל מנחה במשפט הישראלי
 

מילות המפתח: משפט, רות המואבייה, זרע (ביולוגיה), ייבום וחליצה
המאמר עוסק בדרך שבה היווה חוק הייבום המקראי השראה למחוקקים במשפט הישראלי המודרני /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כל ישראל חברים כרם : מכון להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי כל ישראל חברים
ריכוז הפולחן- דברים יב
 

מילות המפתח: תנ"ך. דברים, יאשיהו (מלך יהודה), ריכוז הפולחן
המאמר מתייחס לביטוי המנחה בספר דברים: "המקום אשר יבחר ה'" ומבהיר מדוע הקרבת הקורבנות ומקום הקרבת הקורבנות הוא נושא בעל חשיבות עליונה בספר דברים. ספר דברים מצווה על ריכוז הפולחן- ריטואל אשר יצר ריחוק בין המקריב לפולחן וביטל את הספונטניות והיחס האישי לדבר. המאמר מצביע על סיבות להחלת חוק ריכוז הפולחן בספר דברים על ידי השוואה לרפורמה הדתית של יאשיהו בספר מלכים ב' ועל פי הגישה המקובלת בחקר ביקורת המקרא.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
תפיסת החינוך בספר דברים: עיון בשורשים למ"ד ויר"ה
 

מילות המפתח: משנה תורה, תנ"ך. דברים, תנ"ך. תורה
מאמר זה דן במגמתו החינוכית של ספר דברים, במוצאה ובתכליתה,  באמצעות עיון בשני שורשים בעלי אוריינטציה חינוכית – למ"ד ויר"ה . /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 2010 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה העברית בירושלים. המכון למדעי היהדות. המרכז להוראת מדעי היהדות
גריזים ועיבל, ברכה וקללה
 

מילות המפתח: הר עיבל, הר גריזים
כל הציונים הגיאוגרפיים שבפרשת הברכה והקללה, בדברים יא, כט-ל מורים לכיוון שכם, מלבד הערבה והגלגל. המאמר עוסק בשאלה מה עניין הערבה והגלגל אצל גריזים ועיבל? והאם משתקפות בפסוקים שתי מסורות שהאחת ממקמת את הטקס הברכה והקללה באזור שכם והאחרת קושרת אותו לאזור הגלגל שבין הירדן ליריחו?  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חוק החרם בספרות חז"ל
 

מילות המפתח: משפט המקרא, חוק החרם
חוק החרם בדברים כ' הוא חוק קשה מבחינה מוסרית ולכן חז"ל פרשו אותו שלא על פי הפשט ולשיטתם למעשה לא בוצעה השמדה מוחלטת של עמי כנען אלא ניתנה אפשרות של כניעה. גם לפי מחקר המקרא המודרני, השמדה כזו לא בוצעה, זאת משום שהחוק נוסח שנים רבות לאחר תקופת הכיבוש אליה הוא מתייחס. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ה, 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מהו חרם
 

מילות המפתח: משפט המקרא, חוק החרם, מישע (מלך מואב)
הטקסט מסביר מהו ה"חרם" המקראי על פי כתובים מקראיים ועל פי מצבת מישע מלך מואב. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ה, 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. המרכז להוראת מדעי היהדות. המכון למדעי היהדות
ייחודו של החוק המקראי : צפיית מצבים עתידיים
 

מילות המפתח: שמיטת כספים, משפט המקרא, משפט המזרח הקדום
ייחודו של החוק המקראי מודגם בהשוואה בין חוק שמיטת הכספים המקראי לבין ה"מישרום" המסופוטמי. שמיטת הכספים מתקימת בזמן קבוע מכוחו של ציווי אלוהי בעוד ה"מישרום" נקבע על ידי המלך על פי רצונו והצרכים הכלכלים של הממלכה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
ערי מקלט על פי ספר דברים יט
 

מילות המפתח: משפט המקרא, עיר מקלט
חוק ערי המקלט בדברים יט שונה מהחוק בבמדבר לה. דף המידע מציג את ההבדלים המרכזיים ודן בשאלה- מדוע יש הבדלים בין הספרים. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: תשס"ה, 2005 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים
נמצאו: 44 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com