על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אמונות ודעות במקרא

אמונות ודעות במקרא (132)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 17 דפים
נמצאו: 132 פריטים בנושא זה.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
אמונת הייחוד המקראית : בין שתי תרבויות - ג
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית, מונותיאיזם
חלק זה של המאמר דן במונותאיזם בפילוסופיה היוונית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תמוז-אלול, תשנ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
אמונת הייחוד המקראית : בין שתי תרבויות - ב
 

מילות המפתח: מיתוס, פילוסופיה מקראית
חלק זה של המאמר דן במיתוס ובמקורו מבחינה פילוסופית ואנתרופולוגית. לגבי המקרא קובע המאמר כי יש בו תפיסה מיתית של העולם עם חתירה לרציונליזציה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תמוז- אלול, תשנ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
אמונת הייחוד המקראית : בין שתי תרבויות - א
 

מילות המפתח: ביקורת המקרא, חכמת ישראל (תנועה)
חלק זה של המאמר מתאר את יחסה של  "חכמת ישראל" אל המיתוס, מהצגת היהדות כדת רציונאלית בתקופת ההשכלה ועד ללימוד ביקורתי לא אפולוגטי עם עליית הציונות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תמוז-אלול, תשנ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
אמונת הייחוד המקראית : בין שתי תרבויות - פתח דבר
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית, מונותיאיזם
חלק זה מציג את הרעיונות המרכזיים שיוצגו במאמר: המונותאיזם המקראי קשור באמונות של המזרח הקדום אך גם נבדל מהן. במקרא ניתן לראות את האופן שבו התמודד עם המיתוס האלילי.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תמוז-אלול, תשנ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
עם עובד
לשאלת חירותו של עובד ה' במקרא
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית
המאמר דן במושג החירות במקרא. במקרא יש פרדוקס - עם ישראל שוחרר על ידי אלוהים משעבוד מצרים ושועבד מיד על יד אלוהים עצמו. שאלת מהות החירות של העם מתחדדת לאור כמות ההגבלות והאיסורים המוטלים עליו. המאמר מראה שהאיסורים שבין אדם לחברו לא נועדו להגביל את חירותו של האדם, אלא נועדו לשמור על זכויותיו מפני חברו. לצד זה האיסורים הנוגעים לתחום יחסי אדם ואלוהים נועדו, לפי כותב המאמר, להדחיק יצרים שליליים ולאפשר את ניתובם לאפיקי התבטאות אחרים, הקשורים לתהליכי קדושה והתקדשות. המאמר מסכם שחברה השואפת לסדר ולצדק חייבת להטיל מגבלות על חירויות פרטיה.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1986 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
תרביץ
על כבוד ה'
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית
דיון במשמעותו של המונח המקראי "כבוד ה'" על פי מקבילות מספרות מסופוטמית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: , תשכח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
זרמים תיאולוגיים בספרות התורה
 

מילות המפתח: ביקורת המקרא, תנ"ך. תורה
המאמר סוקר את מקורות התורה השונים כפי שהוגדרו בחקר המקרא, ומתמקד בהבחנה בין המקור הכוהני (ס"כ) והמקור המשנה-תורתי (ס"ד). המאמר בוחן את המגמות השונות המשתקפות בחוקה של כל אחד מהמקורות, וקושר אותן לחוג שבו נוצרו המקורות: המקור הכהני- כהני המקדש. המקור המשנה תורתי- אנשי החצר במלכות חזקיהו ויאשיהו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: כסלו, תשל"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
כיצד נוצרה האמונה באל אחד - מונותאיזם?
 

מילות המפתח: אסלאם, נצרות, יהדות, מונותיאיזם, אברהם (אבינו)
הטקסט מתאר את היווצרות המונותיאיזם באמצעות היכרות עם אברהם, אבי המאמינים באל אחד. במאמר מצוטטים ומוסברים מקורות מספר בראשית שבתנ"ך ובברית הישנה, מן הקראן, מספרות המדרש היהודית ומ"סיפורי הנביאים" באסלאם.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ה,2005 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 17 דפים
נמצאו: 132 פריטים בנושא זה.