על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אמונות ודעות במקרא

אמונות ודעות במקרא (132)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 17 דפים
נמצאו: 132 פריטים בנושא זה.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד
העת והזמן במגילת קהלת
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית, תנ"ך. קהלת
ספר קוהלת ייחודי בגישתו לשאלת משמעות החיים. הוא שונה באופן מהותי משאר ספרי המקרא כיוון שאינו מתייחס למושגים כמו קדושה, רוחניות ומחויבות דתית. אך דווקא האופן שבו הוא בוחן את החיים- בעיניים אנושיות ומתוך התעלמות מהנצח מביאים למסקנה כי חיים ללא רוחניות הם "הבל הבלים" ובכך משתלב הספר בתפיסה המקראית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: , תשמ"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
קהלת : תורתו של קהלת
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית, תנ"ך. קהלת, ספרות החכמה
חלק זה של המאמר מתאר את תפיסתו הפילוסופית הפסימית של קהלת ומראה כיצד תפיסה זו מנוגדת באופן עקרוני להשקפת העולם המקראית. המאמר מציג מספר תשובות לשאלה מהיכן שאב קהלת את השקפתו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1977 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על הפרק : כתב עת למורים לתנ"ך בבתי-הספר הכלליים
דטרמיניסם וחופש בחירה בספר שמות
 

מילות המפתח: דטרמיניזם, בחירה חופשית, יציאת מצרים
עקרון הבחירה החופשית הוא אחד העקרונות המרכזיים בתיאולוגיה המקראית. ואולם, התפיסה ההיסטורית המקראית מתארת נסיבתיות ברורה באופן שבו מתנהלים האירועים. המאמר דן בסוגיה זו כפי שהיא באה לידי ביטוי בסיפור יציאת מצרים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: , תשנ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
התיאולוגיה של האסון : שאלת הצדק ההיסטורי
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית, שכר ועונש
המאמר עומד על תפיסה משותפת למקרא ולתרבות המסופוטמית כי האסונות נגרמים בשל השחתה מוסרית. ואולם בעת ענישה אלוהית בדרך של הבאת אסון על האנושות, אין הבחנה במוסריותם של האנשים כפרטים. משמעות הדבר שאין לראות במותו של היחיד במגפה או באסון-טבע משום גמול על מעשיו, ואף אין לייחס צידקה לאלה שנותרו בחיים.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: , תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
אמונת הייחוד המקראית : בין שתי תרבויות - ז
 

מילות המפתח: מיתוס, שירת המקרא
חלק זה של המאמר הוא עיון בקשר שבין הפיוט והשירה לשימוש במיתוס. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תמוז-אלול, תשנ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
אמונת הייחוד המקראית : בין שתי תרבויות - ו
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית, מונותיאיזם
חלק זה של המאמר מראה כי במקרא קיימות שתי מגמות שונות ביחס למיתוס: האחת שואפת לראציונליזיה ולהסברים טבעיים להתרחשויות הסיטוריות. השניה - יוצרת מיתוסים מונותאיסטים.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תמוז-אלול, תשנ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
אמונת הייחוד המקראית : בין שתי תרבויות - ה
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית, מונותיאיזם
חלק זה של המאמר עומד על ההבדל בין אמונת הייחוד המקראי לבין האלילות. לפי התפיסה האלילית, האלים ובני האדם נמצאים על רצף ישותי אחד. האלים נוהגים כבני אדם והמעבר מאל לאדם ולהפך הוא דבר אפשרי. באמונה המקראית לעומת זאת האדם והאל שונים זה מזה מהותית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תמוז-אלול, תשנ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
אמונת הייחוד המקראית : בין שתי תרבויות - ד
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית, מונותיאיזם
חלק זה של המאמר מתאר את האל המקראי כאלוהות חיה ולא פילוסופית ואת המונותאיזם המקראי כדרישה לעובדו לבדו ולא כקביעה שהוא האל היחיד. למעשה ישעיהו השני הוא הראשון שמנסח מונתאיזם שמשמעו אל יחיד לעולם ולא רק לבני ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תמוז-אלול, תשנ"ה שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 17 דפים
נמצאו: 132 פריטים בנושא זה.