על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אמונות ודעות במקרא

אמונות ודעות במקרא (132)
1 - ... הדפים הקודמים ... 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 דפים
נמצאו: 132 פריטים בנושא זה.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
בית מורשה בירושלים. מרכז ללימודים גבוהים ביהדות
"בזאת תדע כי אני ה'" : לדרך פעולתה של הנהגת שם הויה במכה הראשונה במצרים
 

מילות המפתח: יציאת מצרים
סיפור מכות מצרים (שמות ז-יב) מורכב מרבדים שונים. הרב ברויאר משתמש בשמות האלוהים כמזהה את הבחינות השונ ות וטוען כי שמות האל השונים מיצגים הנהגות אלוהיות שונות. מחבר המאמר מיישם שיטה זו במכת דם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תמוז, תשנ"ט שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
משכל (ידעות  ספרים)
מידה כנגד מידה : תוצאות האכילה מהעץ
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית, חטא, גן עדן
מעקב אחר השתלשלות הסיפור חטא גן העדן חושף הקבלה בין מעשה האכילה מן העץ ובין תוצאותיו. המאמר מציע לראות בתוצאות לא עונש, אלא השלכות טבעיות והכרחיות של מעשה אנושי מוטעה. מתוך כך נדונות במאמר שאלות בסיסיות כגון מה מהות החטא? האם מדובר ב"נפילה" ובגירוש נצחי או שיש אור בקצה המנהרה?  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2002 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"וימת אלישע...ויחי ויקם על רגליו" (מל"ב י"ג, כ-כא) : סיפור קצרצר במעגלי פרשנות
 

מילות המפתח: אלישע (הנביא)
ניתוח סיפור החיאת המת בקבר אלישע בדרך של פרשנות פנים מקראית. המאמר בודק את הסיפור בבידודו ובהקשרו בסיפורי אלישע, בספר מלכים ובמקרא כולו. מסקנת מחבר המאמר היא שהסיפור מעוצב באופן הומוריסטי וסתום מתוך מטרה לגמד את כוחו של הנביא לחולל ניסים ולמנוע את פולחן קברו לאחר מותו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1992 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
מחוללי הנס : אלוהים ואדם
 

מילות המפתח: נבואה, נסים
מי אחראי בסיפורי הנס המקראי לחולל את הנס? מתי עומד במרכז תיאור הנס האל? מתי הנביא? ומתי המלאכים? מאמר זה דן בשאלות אלה תוך ניתוח סיפורי נסים מהמקרא. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשמ"ז;1987 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
נס וניסיון
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית, נסים
המאמר דן בניסים כתוצאה של נסיון האופיניים לתקופת הנדודים במדבר. בשמות ט"ו- י"ז סיפורי תלונות שבעקבותיהם נס. קשיי המסע במדבר הם הניסיון לישראל , חוסר האמונה של ישראל הוא הגורם המזמן לנס. בשמות י"ז (סיפור מסה ומריבה) הופך המנוסה למנסה, והנס ניתן בכמענה לניסיון שמנסים ישראל את האל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשמ"ז;1987 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כל ישראל חברים כרם : מכון להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי כל ישראל חברים
מעמד הר סיני (שמות יט, כ, דברים ה)
 

מילות המפתח: תנ"ך. דברים, עשרת הדיברות, תנ"ך. שמות
הכתובים המתארים את מעמד הר סיני מתאפיינים בחוסר בהירות. מחברות המאמר סבורות שאין להסביר את חוסר הבהירות בנימוקים טכניים. לדעתן יש להסביר תופעה זו בתוכן המיוחד של הטקסטים האלה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
דברי הימים הוצאה לאור
מבוא לספר קהלת : קהלת- ספר חכמה
 

מילות המפתח: תנ"ך כספרות, תנ"ך. קהלת, ספרות החכמה
המאמר מבחין בין שני סוגים של ספרות חכמה שקימת במקרא ובמזרח הקדום - ספרות החכמה העיונית וספרות החכמה המעשית - דידקטית. ספר קהלת שייך בסגנונו לספרות החוכמה הדידקטית, אך הוא מתווכח עם הנחות היסוד של ספרות החכמה הדידקטית השמרנית ומציג תפיסה ביקורתית ומהפכנית לא פחות מזו של ספרות החכמה העיונית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1983-1996 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
דברי הימים הוצאה לאור
מבוא לספר קהלת : אופיו ומגמתו של ספר קהלת
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית, תנ"ך. קהלת
דף המידע עומד על אופיו המיוחד של ספר קהלת, שיש בו מצד אחד השקפה בעלת עוצמה רבה ומצד שני סתירות וניסוחים דו משמעיים המקשים על הלומד. בפרשנות קיימות שלוש גישות ביחס לסתירות שבספר קהלת. המחבר מסביר את השיטות השונות ואולם הוא סובר שלא ניתן ליישב את הסתירות משום שהם חלק מחווית החיים של מחבר קהלת. לדעת בעל ספר קהלת החיים מלאי פראדוקסים שהחכמה השמרנית אינה מסוגלת לפתור אותם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1983-1996 שפה: עברית 

 
1 - ... הדפים הקודמים ... 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 דפים
נמצאו: 132 פריטים בנושא זה.