על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים דומים של  לרקעו ולמגמתו של חוק המלך (דברים י"ז 14-20)

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
נמצאו: 35 פריטים בנושא זה.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
המפנה בתפיסת האלהות והפולחן בספר דברים (חלק ב)
 

מילות המפתח: טומאה וטהרה (יהדות), תנ"ך. דברים
לספר דברים גישה שאינה רואה בקדושה בטומאה ובטהרה תכונות ממשיות ריאליות
בעלות אופי פולחני. זאת בניגוד לספר הכוהנים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1979 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
המפנה בתפיסת האלהות והפולחן בספר דברים (חלק ג)
 

מילות המפתח: אלוהים, תנ"ך. דברים
לספר דברים תפיסה ייחודית של האל המסתייגת מביטויים המציגים את האל כגשמי או כבעל תכונות אנושיות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1979 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
המפנה בתפיסת האלהות והפולחן בספר דברים (חלק ד)
 

מילות המפתח: משפט המקרא, תנ"ך. דברים
החוקים בספר דברים נושאים אופי חברתי סוציאלי וכוללים צימצום של הממד הדתי- פולחני המאפיין את החוק המקראי בספרי מקרא אחרים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1979 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
המפנה בתפיסת האלהות והפולחן בספר דברים (חלק ה)
 

מילות המפתח: עבודת הקודש במקרא, תנ"ך. דברים
עמדת ספר דברים כלפי הפולחן באה לידי ביטוי בעיקר בדרך השלילה ונראה שספר דברים בא לצמצם את הפולחן ולתעל אותו לאפיקים סוציאליים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1979 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
מקור ההשקפות היחודיות של ספר דברים
 

מילות המפתח: תנ"ך. דברים
לספר דברים השקפות המרחיקות את הגשמת האל, בעלות קו רציונלי ורגישות חברתית. המחבר סבור שמקור ההשקפות האלה הוא חוגי החכמים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1979 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ספר דברים
 

מילות המפתח: תנ"ך. דברים, ביקורת המקרא
ערך מילוני בנושא ספר דברים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כל ישראל חברים כרם : מכון להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי כל ישראל חברים
"שמע ישראל ה' אלהנו ה' אחד"
 

מילות המפתח: תנ"ך. דברים, פילוסופיה מקראית
המאמר דן בפסוק "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד", ומנסה לברר מהו יחודו של פסוק זה, שליווה יהודים רבים בדרכם אל מותם, ומדוע נבחרו הפסוקים הבאים בעקבותיו להיאמר שלוש פעמים ביום כחלק משגרת יומו של המתפלל? /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כל ישראל חברים כרם : מכון להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי כל ישראל חברים
מעמד הר סיני (שמות יט, כ, דברים ה)
 

מילות המפתח: תנ"ך. דברים, עשרת הדיברות, תנ"ך. שמות
הכתובים המתארים את מעמד הר סיני מתאפיינים בחוסר בהירות. מחברות המאמר סבורות שאין להסביר את חוסר הבהירות בנימוקים טכניים. לדעתן יש להסביר תופעה זו בתוכן המיוחד של הטקסטים האלה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
נמצאו: 35 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com