על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים דומים של  אחרית הימים במקרא

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - ... הדפים הקודמים ... 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 דפים
נמצאו: 145 פריטים בנושא זה.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
הייחוד שבנבואת משה
 

מילות המפתח: נבואה, משה (רבינו)
המאמר סוקר את האופן שבו מדגיש הסיפור המקראי את הייחודיות והבלעדיות של נבואת משה, וכן את הסיפורים המקראיים שיש בהם משום פגיעה במעמדו של משה. המניע להצגת נבואת משה כמיוחדת ובלעדית הוא העובדה שמשה הוא המחוקק. נבואה בלעדית מבטיחה שלא יקום חוק מתחרה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: , תשל"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
אור הבריאה ואור אחרית הימים
 

מילות המפתח: אחרית הימים (מקרא)
המאמר מראה כיצד נבואות אחרית הימים בספר ישעיהו קושרות בין הגאולה לבין אור בראשית ויסוד האור ביציאת מצרים. עקרון זה מודגם בהרחבה על נבואת הגאולה בישעיה ס. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה העברית בירושלים
התגלות קולקטיבית ומעמד הר סיני אצל הרמב"ם ומפרשיו : נרבוני, שם טוב ואברבנאל
 

מילות המפתח: פילוסופיה יהודית, רמב"ם, נבואה, מעמד הר סיני
המאמר עומד על שיטת הרמב"ם בנוגע לנבואה ועל האופן שבו הוא מסביר את מעמד הר סיני לאור שיטתו זו. בהמשך מובאים דברי פרשי הרמב"ם המציגים גישות נוספות ושונות בסוגיה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תש"ן שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
מיכיהו בן ימלה, הנביא האידיאלי
 

מילות המפתח: נבואה
מלכים א כ"ב, מספר על הנביא מכיהו בן ימלה ועל התנהגותו ערב המלחמה ברמות גלעד. בסיפור זה מוצג המודל של נביא אדאלי, נביא האומר את "דבר-ה" ואינו סר ממנו גם כאשר הוא מאוים על ידי המלך.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תמוז, תשכ"ז שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
מתי יבוא? חישובי קץ יהודים ונוצריים בשלהי העת העתיקה
 

מילות המפתח: יהדות ונצרות, גאולה (מושג דתי), משיחיות, אחרית הימים (מקרא)
חישובי הקץ והגאולה היו מנת חלקה של יהדות הבית השני ובתקופה שלאחר מכן. כמו כן, הכירה הנצרות חישובים אלו ועשתה בהם שימוש. במאמר זה, מתאר המחבר את אמצע המאה הרביעית ותחילת השישית כתקופה שבה רבו חישובי הקץ והציפייה המשיחית בשתי הקהילות. הסיבות לכך נבעו, לדעת המחבר, מכמה אירועים היסטוריים דרמטיים שעוררו ביתר שאת חישובים אלו: הפיכת האימפריה הרומית לנוצרית בימי קונסטנטינוס; קורות יוליאנוס 'הכופר' בחזית הפרסית ואסונות טבע שאירעו בתקופה זו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תש"ס שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מעמד הר סיני, הנבואה ובחירת ישראל בפולמוס חז"ל : ב
 

מילות המפתח: נבואה, מעמד הר סיני, התגלות (תיאולוגיה)
אחד הפנים של מעמד הר סיני הוא הבחירה בעם ישראל כ"עם סגולה". מתוך בחירה זו, עולה גם רעיון ייחודה של הנבואה לעם ישראל. המאמר עוסק בפולמוס של חז"ל עם העולם הנוצרי והעולם הפגני על נושאים אלו. חלק זה של המאמר מתמקד במדרשים היוצאים מתוך העיסוק במעמד הר סיני לדיונים הגותיים בנושאים: התגלות ה', הנבואה והערכת עם ישראל.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תש"מ שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מעמד הר סיני, הנבואה ובחירת ישראל בפולמוס חז"ל : ג
 

מילות המפתח: נבואה, מעמד הר סיני, יהודים ואומות העולם
אחד הפנים של מעמד הר סיני הוא הבחירה בעם ישראל כ"עם סגולה". מתוך בחירה זו, עולה גם רעיון ייחודה של הנבואה לעם ישראל. המאמר עוסק בפולמוס של חז"ל עם העולם הנוצרי והעולם הפגני על נושאים אלו. חלק זה של המאמר מציג את התפיסות הנוצרית והפגאנית של רעיון הבחירה ואת התמודדותם של חז"ל עם תפיסות אלו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תש"מ שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
החלום והמציאוּת: מאבקים, בדידות וצער : הנזיר והנבואה
 

מילות המפתח: נבואה, קוק, אברהם יצחק הכהן
על הקשר בין "הנזיר" (הרב דוד הכהן ) לבין הרב קוק. הנזיר, שקיווה שהשהות בארץ-ישראל תעשיר אותו ברוח נבואית, חש כי בכתבי הרב קוק יש ממד נבואי והוא בקש לתרום להם בהוספת הסדר והשיטה שרכש בלימודי הפילוסופיה. הרב קוק מסר לידיו כתבים שאותם הוא ערך לסדרה הידועה בשם "אורות הקודש". /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 2006 שפה: עברית 

 
1 - ... הדפים הקודמים ... 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 דפים
נמצאו: 145 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com