על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > ישראל מדינת העם היהודי > גישות שונות למדינת ישראל

גישות שונות למדינת ישראל (24)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 24 פריטים בנושא זה.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
מדיניות כוללת לעם היהודי: אפשרות או חזון לעם היהודי?
 

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות, זהות יהודית
המאמר מתייחס לשתי שאלות מרכזיות: שאלת "המשכיות" התפוצה היהודית, כלומר האם ימשיך העם היהודי להתקיים בהיקף הדמוגרפי העכשווי שלו, וכישות בעלת "עוצמה מעצבת היסטוריה ריאל-פוליטית" במאה העשרים ואחת? וכן, לשאלת עתיד יחסי ישראל והתפוצה במהלך הדורות ובעיקר מאז הקמת מדינת ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
שנת שמיטה
 

מילות המפתח: שמיטה
על המקורות המקראיים לשמיטת קרקעות ושמיטת חובות המתקיימים מדי שבע שנים, על ישומן של המצוות בתקופות שונות בהיסטוריה של העם היהודי ועל הפולמוס שהן מעוררות.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תיאטראות ישראל נגד עיריית נתניה
 

מילות המפתח: שבת, זכויות הפרט
המאמר דן בנושא הפעלת בית קולנוע בעיר נתניה בימי המנוחה. בית המשפט קבע שפתיחת בית הקולנוע להקרנת סרטים הייתה מותרת לפני כניסתו של חוק ההסמכה לתוקפו, והיא מותרת אף אחריו. כמן כן, המאמר עוסק בסוגיית השבת, זכויות הפרט, הפלייה והבחנה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
מדינה יהודית ודמוקרטית : ניווט במפת הפירושים
 

מילות המפתח: יהדות ודמוקרטיה
המאמר מתייחס לביטויים  "מדינה יהודית" ו"מדינה דמוקרטית" המופיעים בלשון החוקתית של מדינת ישראל. המאמר מציג דרכי התייחסות לביטויים על פי מספר צמתים ואת הדרך הראויה, לדעת כותב המאמר ביחס לביטויים אלה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
יהודית ודמוקרטית - והומניסטית
 

מילות המפתח: הומניזם, דת ומדינה, יהדות ודמוקרטיה
המאמר מציג את הטענה לפיה יהדות והומניזם אינם חייבים לסתור זה את זה. ניתן לפרש את היהדות באורח הומניסטי, הן מנקודת ראות דתית והן מנקודת ראות לאומית-תרבותית.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
המכון הישראלי לדמוקרטיה
מדינת ישראל והסטטוס- קוו
 

מילות המפתח: דת ומדינה, יהדות ודמוקרטיה
המאמר דן במתח שנוצר בהגדרת מדינת ישראל- כמדינה יהודית ודמוקרטית. חיים כהן נוטה לגישה ה'הרמוניסטית' שערכי המדינה הם דמוקרטיים, ורובם 'נגזרים' או שואבים מערכי יהדות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
החרדים במדינת ישראל
 

מילות המפתח: ישראל, יהדות אורתודוקסית, חרדים
מידע קצר על  ה"חרדים"- כינוי מקובל ליהודים המחמירים מאוד בקיום מצוות הדת. בני הקהילה החרדית בישראל שונים מקבוצות אחרות באוכלוסייה בהשקפת עולמם, בלבושם ובחיי היום-יום שלהם. בין החרדים קיימות קבוצות קיצוניות קטנות שאינן מזדהות עם מדינת ישראל והציונות.אחד הסממנים של קהילות החרדים הוא הבידול המרחבי, כלומר, המגורים באזורים נפרדים משלהם.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
ציוני גרמניה וראשיתה של "ברית-שלום" : הציונות הגרמנית כזירה לגיבוש הרעיון הדו-לאומי 1921-1920
 

מילות המפתח: יהודי גרמניה, ציונות סוציאליסטית, מדינה דו-לאומית בישראל ובארץ ישראל
בקרב יהודי גרמניה, ובמיוחד בקרב ציוני גרמניה, בלטו הנטייה לספקנות פוליטית, הפתיחות לרוחות חדשות והרגישות החברתית. המאמר מתאר את הגורמים והתהליכים שהשפיעו על התנועה הציונית בגרמניה ובעיקר את ההשפעה שהייתה למלחמת העולם הראשונה על צמיחתה של ציונות סוציאליסטית מתונה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: , תשמ"ח שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 24 פריטים בנושא זה.