על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים דומים של  אשכנזים-ספרדים ושיוויון הזדמנויות

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 21 דפים
נמצאו: 161 פריטים בנושא זה.
שמע
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל : מבוא
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, שוויון
מסמך זה מפרט את חזונם של הכותבים בנוגע לאופיה העתידי של מדינת ישראל והפיכתה למדינתם של כלל אזרחיה, היהודים והערבים. המסמך סוקר את ההיסטוריה של הקמת המדינה מנקודת מבטם של הפלסטינים אזרחי ישראל ומפנה אצבע מאשימה כלפי הציונות והמדינה היהודית באפליה מתמשכת כלפי אזרחיה הערבים בתחומי החיים השונים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל : הערבים הפלסטינים בישראל ויחסיהם עם המדינה
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, שוויון
מסמך זה מפרט את חזונם של הכותבים בנוגע לאופיה העתידי של מדינת ישראל והפיכתה למדינתם של כלל אזרחיה, היהודים והערבים. המסמך סוקר את ההיסטוריה של הקמת המדינה מנקודת מבטם של הפלסטינים אזרחי ישראל ומפנה אצבע מאשימה כלפי הציונות והמדינה היהודית באפליה מתמשכת כלפי אזרחיה הערבים בתחומי החיים השונים. חלק זה מפרט את תביעותיהם של האזרחים הערבים בנוגע למעמדם האזרחי והלאומי בישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל : המעמד המשפטי של הערבים הפלסטינים בישראל
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, שוויון
מסמך זה מפרט את חזונם של הכותבים בנוגע לאופיה העתידי של מדינת ישראל והפיכתה למדינתם של כלל אזרחיה, היהודים והערבים. המסמך סוקר את ההיסטוריה של הקמת המדינה מנקודת מבטם של הפלסטינים אזרחי ישראל ומפנה אצבע מאשימה כלפי הציונות והמדינה היהודית באפליה מתמשכת כלפי אזרחיה הערבים בתחומי החיים השונים. חלק זה של המסמך דן במעמדם המשפטי של הערבים הפלסטינים בישראל.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל : מדיניות הקרקע, התכנון והבנייה לערבים הפלסטינים בישראל
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, שוויון
מסמך זה  מפרט את חזונם של הכותבים בנוגע לאופיה העתידי של מדינת ישראל והפיכתה למדינתם של כלל אזרחיה, היהודים והערבים. המסמך סוקר את ההיסטוריה של הקמת המדינה מנקודת מבטם של הפלסטינים אזרחי ישראל ומפנה אצבע מאשימה כלפי הציונות והמדינה היהודית באפליה מתמשכת כלפי אזרחיה הערבים בתחומי החיים השונים. חלק זה מתייחס למדיניות הקרקע והבנייה של מדינת ישראל וטוען לאפלייה מתמשכת כלפי אזרחיה הערבים.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל : אסטרטגיית הפיתוח הכלכלי של הערבים הפלסטינים בישראל
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, שוויון
מסמך זה אשר נכתב על ידי הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות, מפרט את חזונם של הכותבים בנוגע לאופיה העתידי של מדינת ישראל והפיכתה למדינתם של כלל אזרחיה, היהודים והערבים. המסמך סוקר את ההיסטוריה של הקמת המדינה מנקודת מבטם של הפלסטינים אזרחי ישראל ומפנה אצבע מאשימה כלפי הציונות והמדינה היהודית באפליה מתמשכת כלפי אזרחיה הערבים בתחומי החיים השונים. חלק זה מציג את הבעייתיות של כל האזרחים הערבים בישראל ואת התכנית של הכותבים לשינוי המצב.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל : אסטרטגיית הפיתוח החברתי של הערבים הפלסטינים בישראל
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, שוויון
מסמך זה מפרט את חזונם של הכותבים בנוגע לאופיה העתידי של מדינת ישראל והפיכתה למדינתם של כלל אזרחיה, היהודים והערבים. המסמך סוקר את ההיסטוריה של הקמת המדינה מנקודת מבטם של הפלסטינים אזרחי ישראל ומפנה אצבע מאשימה כלפי הציונות והמדינה היהודית באפליה מתמשכת כלפי אזרחיה הערבים בתחומי החיים השונים. חלק זה מדגיש את חשיבות הפיתוח החברתי ומציג תכנית לפיתוח כזה בקרב החברה הערבית בישראל.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל : תכנון אסטרטגי וחזון חינוכי למערכת החינוך הערבי בישראל
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, שוויון
מסמך זה  מפרט את חזונם של הכותבים בנוגע לאופיה העתידי של מדינת ישראל והפיכתה למדינתם של כלל אזרחיה, היהודים והערבים. המסמך סוקר את ההיסטוריה של הקמת המדינה מנקודת מבטם של הפלסטינים אזרחי ישראל ומפנה אצבע מאשימה כלפי הציונות והמדינה היהודית באפליה מתמשכת כלפי אזרחיה הערבים בתחומי החיים השונים. חלק זה בוחן את הבעייתיות של מערכת החינוך הערבית בישראל ומציע אסטרטגיה לשינוי המצב.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל : התרבות הערבית הפלסטינית בישראל
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, שוויון
מסמך זה  מפרט את חזונם של הכותבים בנוגע לאופיה העתידי של מדינת ישראל והפיכתה למדינתם של כלל אזרחיה, היהודים והערבים. המסמך סוקר את ההיסטוריה של הקמת המדינה מנקודת מבטם של הפלסטינים אזרחי ישראל ומפנה אצבע מאשימה כלפי הציונות והמדינה היהודית באפליה מתמשכת כלפי אזרחיה הערבים בתחומי החיים השונים. חלק זה מנתח את מאפייניה של התרבות הערבית הפלסטינית בישראל ומציע הקמת מוסד על לענייני תרבות.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 21 דפים
נמצאו: 161 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com