על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים דומים של  אשכנזים-ספרדים ושיוויון הזדמנויות

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 21 דפים
נמצאו: 161 פריטים בנושא זה.
שמע
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
המרכז המשפטי לילדים ולנוער
חוק איסור הפליה במוצרים ובמתן שירותים
 

מילות המפתח: פער חברתי, שוויון
הסבר על חוק איסור הפליה במוצרים ובמתן שירותים האוסר כל סוג של הפליה במתן שירותים ציבוריים או בכניסה למקומות ציבוריים כמו אתרי תירות, גנים ציבוריים, מסעדות, מוזיאונים, ספריות, קניונים ואחרים.  /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות
זכויות האדם והדמוקרטיה
 

מילות המפתח: שוויון, זכויות הפרט
המאמר דן במושגים "זכויות אדם" לעומת "זכויות טבעיות" המוקנות לאדם מעצם היותו אדם. זכויות אלה שימשו סיסמאות למאבקים אנושיים על הסדרים מדיניים. כמו כן המאמר מציג את הבעיה הנוצרת במצב שבו יש רצון להגן על זכויות האדם והוא עשוי להתנגש עם זכויות אחרות או עם ערכים כגון: ביטחון המדינה, שלום הציבור או אכיפת החוק.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
המרכז המשפטי לילדים ולנוער
חוק שיווי זכויות האישה
 

מילות המפתח: מעמד האישה, שוויון
חוק זה קובע את העקרונות שיבטיחו שוויון ביחס בין גברים לנשים. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
פרלמנט
החברה הישראלית - חברת מהגרים
 

מילות המפתח: עלייה וקליטה, פלורליזם (מדעי החברה), כור היתוך
המאמר מציג את המודלים לקליטת מהגרים מהקמת מדינת ישראל ועד ימינו, החל ממדיניות כור ההיתוך ועד קבלת הקיום של זהות רב תרבותית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: , 2008 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה הפתוחה
ערבים ויהודים בישראל
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, דמוקרטיה, שוויון, רוב ומיעוט
מאמר זה בוחן את הדילמות המרכזיות המלוות את הערבים אזרחי ישראל בהתייחס לזהותם. דילמות אלו קשורות להגדרתה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. המאמר מציג את העמדות השונות בקרב האוכלוסיה הערבית לגבי הדרכים ליישובן של דילמות אלו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ג, 2003 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד
מברלין עד גניגר : תולדות חיים : ב
 

מילות המפתח: חיפה (יישוב עירוני), עלייה וקליטה
צסי רוזנבליט מתארת באוטוביוגרפיה שכתבה את חיפה בשנות ה- 20, את קשיי הקליטה שלה כעולה מגרמניה שהייתה רגילה לסטנדרטים אירופיים ואת תחילת עבודתה כעובדת סוציאלית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשל"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
ישראלים בעל כורחם : על הנחיתה הלא רכה בארץ המובטחת
 

מילות המפתח: עלייה וקליטה, עלייה חמישית, שפה עברית
על הקושי של העולים היקים להסתגל למציאות הארץ ישראלית, הקושי של רכישת השפה העברית והצורך בשינוי השמות. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ו - 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
עם עובד
ירושלים בשנות העשרים
 

מילות המפתח: עלייה וקליטה, ירושלים (יישוב עירוני), אוטוביוגרפיה
גרדה לופט מתארת באוטוביוגרפיה שכתבה את הקשיים שהיו לה כעולה חדשה שבאה מגרמניה לירושלים של שנות העשרים. בתיאור מוזכרות דמויות ידועות מקרב העולים ממרכז אירופה וההווי התרבותי שיצרו. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1987 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 21 דפים
נמצאו: 161 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com