על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > יחיד וחברה > נשים בחברה היהודית

נשים בחברה היהודית (5)
נמצאו: 5 פריטים בנושא זה.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
ואין לנו שיור רק היין הזה: על יין ועל שתויי יין בבית המשפט ומחוצה לו
 

מילות המפתח: יין, ספרות חז"ל
המאמר עוסק ביחס לשתיית יין בסוגיות שונות בספרות חז"ל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
שבע נביאות
 

מילות המפתח: נבואה, נשים במקרא, תלמוד בבלי. מגלה
סוגיית התלמוד הבבלי בדף יד במסכת מגילה מונה את הנביאים והנביאות שהתנבאו לעם ישראל. המאמר דן בשאלת ייחודן של הנביאות, שהביא לכך שנמנו כקבוצה בפני עצמה, ומאפיין את הנבואה הנשית כנבואה יוצרת – כזו המשנה את המציאות, יותר מאשר מנתחת או חוזה אותה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
משפחה כלכלית
 

מילות המפתח: אלמנות ואלמנים, דיני ירושה, תלמוד בבלי. כתבות
המאמר דן בסוגיות מפרק 'אלמנה ניזונת' במסכת כתובות בתלמוד הבבלי, העוסקות ביחסי הממון שבין אשה אלמנה לבין יתומי בעלה, שאינם דווקא בניה אלא עשויים להיות בני נשים נוספות.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מחויבותן של נשים במצוות במשנתם של התנאים
 

מילות המפתח: מצוות (יהדות), נשים ביהדות
המאמר בוחן את הכלל במשנת קידושין על מצוות שבהן נשים חייבות או פטורות. המחבר בודק כלל זה ביחס למקורות אחרים בספרות חז"ל, וביחס להלכות ספציפיות כמו חיוב קריאת שמע לנשים ולימוד תורה. לדעת המחבר, אין המשנה יוצרת כלל הלכתי מחייב, אלא היא סיכום או תיאור של מציאות היסטורית, שבה נשים לא קיימו, מסיבות שונות, מצוות עשה שהזמן גרמן. לדעת ספראי, פרק א במשנת קידושין, בניגוד לדעת חוקרים אחדים, איננו קדום.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
אישה, מסכה ותחפושת בספרות האגדה של חז"ל
 

מילות המפתח: ספרות חז"ל, נשים ביהדות
ניתוח סיפורי חכמים ומדרשים המספרים על התחפשות של אישה או לאישה. המשותף לכל הסיפורים הללו הוא שהתחפושת היא נשקו של החלש. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשנ"ו שפה: עברית 

 
נמצאו: 5 פריטים בנושא זה.