על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > יחיד וחברה > מצוות חברתיות

מצוות חברתיות (21)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 21 פריטים בנושא זה.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
שקרים "לבנים" ושקרים אחרים
 

מילות המפתח: ספרות חז"ל, שקר, אמת
המאמר עוסק בסוגיות שונות בספרות חז"ל מהן עולה ההיתר לשנות מן האמת, לשקר, לצורך השגת ערכים נעלים כמו השלום במשפחה. עם זאת, המאמר מראה שההיתר לשקר קיים אך ורק מחוץ לכותלי בית הדין, ובבית הדין יש חובה עליונה לשמור על ערך האמת. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"דבתם רעה": על המאבק הנמשך לכבודו של הזולת ולשמו הטוב
 

מילות המפתח: משפט עברי, דיבה
המאמר עוסק בענייני לשון הרע בהלכה ובאגדה, וכן בחקיקה ובפסיקה הישראלית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החובה להעיד
 

מילות המפתח: משפט עברי, עדות (משפט)
המאמר עוסק בחובתו של אדם להעיד בבית הדין אם הוא יודע דבר עדות, ביסוד החובה, בהיקפה ובעונש על הימנעות מקיומה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
לא תעמוד על דם רעך: חובת ההצלה וגבולותיה
 

מילות המפתח: תלמוד בבלי, הצלה
המאמר עוסק בסוגיות ההלכתיות סביב חובתו של אדם להציל את חבירו מסכנה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על ריבית, היתר עיסקא, חובות המדינות העניות והיובל
 

מילות המפתח: כלכלה, משפט עברי, ריבית
המאמר עוסק באיסור הריבית, ובשיטה המקובלת בהלכה לאורך הדורות להימנע מאיסור הריבית: היתר עיסקא. בהיתר עיסקא, יש לצד המלווה סיכון מסוים בהלוואה, ולכן אין מדובר בריבית אסורה, בה המלווה בכל מקרה מרוויח וכל הסיכון מוטל על הלווה. המאמר משווה בין שיטה זו של המשפט העברי לבין השיטה הליברלית בימינו, הקובעת שעל המחוקק להימנע מלהתערב בשוק הכלכלי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"ועשית מעקה לגגֶך ולא תשים דמים בביתֶך": על חובת הזהירות של המחזיק במקרקעין
 

מילות המפתח: דיני מקרקעין, הצלה, משפט עברי, בטיחות
המאמר עוסק בחובתו של אדם להיזהר שלא ליצור סכנה לאדם אחר, וביחס בין חובת הזהירות לבין חובת ההצלה, במשפט העברי ובמשפט הישראלי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על פדיון שבויים
 

מילות המפתח: תלמוד בבלי, פדיון שבויים
המאמר עוסק במצוות פדיון שבויים, תוך עיון בכלל העקרוני ש'אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהן' ובסייגים שונים שניתנו לו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"והשיב את הגזלה אשר גזל": השבת הגזלה והענשת הגזלן
 

מילות המפתח: גנבות, משפט עברי
המאמר דן בדיני גניבה וגזילה במשפט העברי, תוך עיון בתקנות הקשורות להשבת הגזילה ולהענשת הגזלן, והשוואה למשפט הישראלי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ב שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 21 פריטים בנושא זה.