על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > יחיד וחברה > חינוך ולימוד תורה

חינוך ולימוד תורה (26)
1 - 2 - 3 - 4 דפים
נמצאו: 26 פריטים בנושא זה.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
ידיעת החוק - פיקציה או אידיאל?
 

מילות המפתח: משפט עברי, תלמוד תורה
המאמר עוסק במצוות תלמוד תורה, ועומד על ייחודה אל מול שיטות משפט אחרות. בעוד שבשאר שיטות המשפט החוק נלמד ע"י השופטים, במשפט התורה החוק נלמד ע"י כלל האזרחים. זאת, כיוון ששאר שיטות המשפט מגדירות את הדרכים בהן השופט יכול לפגוע בזכויות האזרחים, ואילו משפט התורה מטיל על האדם את החובה לנהוג בצדקה ומשפט. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"מורשה קהִלת יעקב"? עקרון השוויון בלימוד התורה
 

מילות המפתח: שוויון, תלמוד תורה
הפסוק "תורה צווה לנו משה מורשה קהילת יעקב", מכיל בתוכו את הקביעה שהתורה נועדה לקהילה כולה. המאמר בוחן את הגישות השונות ביחס ללימוד תורה - מצד אחד גישה שסברה כי התורה נועדה ללימוד על ידי האליטות ומצד שני גרסה שסברה שלימוד תורה נועד לכל שכבות העם.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כתר הוצאה לאור
אחרי כל הליברליות: סמכות אחת
 

מילות המפתח: הלכה, סמכות
הקטע עוסק בסיפור המובא במסכת ראש השנה שבו כפה רבן גמליאל על ר' יהושע לקבל את מרותו בעניין קידוש החודש. הקטע מציע את הכרחיותה של הסמכות וההיררכיה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כתר הוצאה לאור
חניכות: מודל אישי
 

מילות המפתח: תלמידי חכמים, מורים ותלמידים
הקטע עוסק בחשיבותו של הנסיון האישי והבלתי אמצעי של התלמיד המשמש את רבו, ולא רק לומד את תורתו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
לפי דעתו של בן
 

מילות המפתח: חינוך, בית הלל, בית שמאי, נזירות (יהדות), תלמוד בבלי. נזיר
המאמר עוסק בסוגיית "האיש מדיר את בנו בנזיר" שבדף כח ע"ב במסכת נזיר בתלמוד הבבלי. בית שמאי ובית הלל נחלקו בשאלה האם אב יכול ליצור עבור בנו הקטן נדר נזירות, מחלוקת המשקפת הן את שיטותיהם הייחודיות של שני הבתים, והן את מהותה של הדרת נזירות זו כפעולה חינוכית מיוחדת. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה הפתוחה
מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה
 

מילות המפתח: עבודה, תורה (ספר), מלאכה
המאמר מתמקד במימרה המפורסמת של חכמי יבנה המופיעה בבבלי ברכות יז ע"א, המשקפת את גישת חכמים לפיה קיימת הפרדה מוחלטת בין לימוד התורה לעבודת כפיים או לכל עיסוק אחר. במאמר מנותחים מקורות מתקופות שונות, ונראה כי המימרה אינה משקפת את המציאות החברתית ואת השקפת-עולמם של הרוב המכריע של החכמים בארץ במשך כל תקופת המשנה – על פיהם יש צורך בשילוב תורה ודרך-ארץ. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1984 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא : סיכום
 

מילות המפתח: ישיבות, אמוראים
ישיבת סורא שהוקמה ע"י רב, וישיבת פומבדיתא שהוקמה ע"י רב יהודה, במאה שלישית, היוו את תחילת מעבר ההשפעה מא"י לבבל, והשפעתן על תפוצות ישראל נמשכה מאות שנים. במאמר זה, מנסה המחבר לשחזר את השלבים שקדמו לייסודן של ישיבות אלו. בין היתר משווה המחבר בין המסורות העולות מן התלמוד הבבלי למסורות הגאונים, בעיקר איגרת רש"ג. כמו כן, מתייחס המחבר לספרות מחקר קודמת.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: , תשל"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא : חלקים ג-ד
 

מילות המפתח: ישיבות, אמוראים
ישיבת סורא שהוקמה ע"י רב, וישיבת פומבדיתא שהוקמה ע"י רב יהודה, במאה שלישית, היוו את תחילת מעבר ההשפעה מא"י לבבל, והשפעתן על תפוצות ישראל נמשכה מאות שנים. במאמר זה, מנסה המחבר לשחזר את השלבים שקדמו לייסודן של ישיבות אלו. בין היתר משווה המחבר בין המסורות העולות מן התלמוד הבבלי למסורות הגאונים, בעיקר איגרת רש"ג. כמו כן, מתייחס המחבר לספרות מחקר קודמת. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: , תשל"ד שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 דפים
נמצאו: 26 פריטים בנושא זה.