על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > יחיד וחברה

יחיד וחברה (35)
בין ישראל לעמים (18)
חינוך ולימוד תורה (26)
מבנה החברה ומוסדותיה (54)
מצוות חברתיות (21)
נשים בחברה היהודית (5)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
נמצאו: 35 טקסטים בנושא זה.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה העברית בירושלים. המכון לחקר המשפט העברי
הדיינים היהודים בא"י משנת 70 עד 500
 

מילות המפתח: ארץ-ישראל, בתי דין דתיים
מטרת המאמר היא לתאר את הדיינים ומוסד הדיינות בא"י מהתקופה שלאחר חורבן הבית (שנת שבעים לספירה) ועד לדורות האחרונים של האמוראים (סוף המאה החמישית). המאמר מתבסס בעיקר על מקורות מספרות חז"ל ומעט על מקורות חיצוניים. אחת מהמסקנות הבולטות במאמר כי בתקופה זו לא היו בתי דין ממוסדים. פעולת השיפוט התבצעה בעיקר על ידי שופטים בודדים, שסמכותם וחופש פעולתם היה נתון במידה רבה להרשאת השלטונות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשנ"ה- תשנ"ז שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"ביקור" בעיר החטאים
 

מילות המפתח: חטא, סדום ועמורה, משפט עברי
המאמר עוסק בפירושיהם של חז"ל לחטאיהם של אנשי סדום. 'מידת סדום' נידונה הן באגדה והן בהלכה, והמאמר מרחיב בדיון בסוגיית 'כופין על מידת סדום', המאפשרת לבית הדין לכפות אדם שלא לנהוג בדרך 'חוקית' אך לא ראויה, בתחומים שונים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"קימו וקבלו היהודים עליהם": קבלת הציבור כיסוד משפטי
 

מילות המפתח: חוקה, תורה מן השמים
המאמר עוסק בעקרון של קבלת הציבור  - כלומר מצב שבו הציבור מאמץ דבר מה - כיסוד משפטי, בהקשר של קבלת עול התורה והמצוות, ובהקשר של חוקי מדינת ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הבריחה מן השבועה
 

מילות המפתח: בתי דין דתיים, משפט עברי, שבועה
המאמר עוסק בנושא השבועה בדין העברי. לצד איסור חמור להישבע לשקר קיימת הסתייגות משבועה בכלל בשל החומרה המיוחסת לשבועה. המאמר מראה שבעניין זה הדין הישראלי נוקט קו דומה.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
היזק ראיה וצנעת הפרט: הזכות לפרטיות במשפט העברי ובמשפט המדינה
 

מילות המפתח: משפט עברי, פרטיות
המאמר דן בסוגיות שונות העוסקות בזכות לפרטיות במשפט העברי, ומציג את הדרכים השונות לאזן בין זכות זו לזכויות אחרות במשפט העברי בעבר ובהווה ובמשפט הישראלי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
התשובה - היבטים משפטיים
 

מילות המפתח: משפט עברי, בעלי תשובה (יהדות)
המאמר עוסק בחזרה בתשובה, כלומר בתיקון האדם את חטאיו ובשובו לדרך הישר. המשפט העברי דורש מן החברה לעזור לאדם לחזור בתשובה ולא להקשות עליו את ההשתלבות מחדש בחברה, והמאמר עוסק בתקנות שונות במשפט העברי ובמשפט הישראלי בהקשר זה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"בצלם אלוהים ברא אותו": כבוד האדם וחירותו
 

מילות המפתח: חוקי יסוד, הצהרת זכויות האדם והאזרח, צלם אלוהים, כיבוד הבריות
המאמר עוסק באחד מעקרונות היסוד של התורה ומשפטה: היות האדם נברא בצלם אלוהים. עקרון יסוד זה מלמד על זכויותיו של האדם ועל כבודו, והוא שורש לתפיסות הבאות לידי ביטוי בחוקותיהן של מדינות מערביות, ובחוקי היסוד של מדינת ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
חסד של אמת: "חברה קדישא" ותקנת הציבור
 

מילות המפתח: חברה קדישא, משפט ציבורי, קבורה
המאמר עוסק בקבורת מתים ע"י חבורה קדושה, ה'חברה קדישא', במהלך ההיסטוריה היהודית; זאת, תוך עיסוק ביסודות של המשפט הציבורי העולה מתקנות החברה קדישא לאורך הדורות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ב שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
נמצאו: 35 טקסטים בנושא זה.