על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > יחיד וחברה

יחיד וחברה (35)
בין ישראל לעמים (18)
חינוך ולימוד תורה (26)
מבנה החברה ומוסדותיה (54)
מצוות חברתיות (21)
נשים בחברה היהודית (5)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
נמצאו: 35 פריטים בנושא זה.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
"אדוני משה כלאֵם": על עונש המאסר במשפט העברי
 

מילות המפתח: משפט עברי, מעצר, מאסר
עקרון היסוד של חירות האדם במשפט העברי, יצר סייגים והגבלות רבות על השימוש במאסר לענישה או להרתעה, והותיר אותה כמוצא אחרון בלבד. עם זאת, מציאות החיים המשתנה הביאה לתמורה ממשית בנושא זה במשפט העברי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ג שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כתר הוצאה לאור
חזקה: כולל טענה מדויקת
 

מילות המפתח: הלכה, חזקה (משפט)
הקטע עוסק בהלכה על פיה אדם הטוען לחזקה על נכס, צריך להציג גם טענה מדויקת בדבר יסוד זכותו על הנכס, ולא להסתפק בחזקה המעשית בלבד. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
נידוי אל תוך הקהילה
 

מילות המפתח: ארגון קהילה, נידוי, תלמוד בבלי. מועד קטן
המאמר עוסק בסוגיות הראשונות בפרק 'ואלו מגלחין' במסכת מועד קטן. הסוגיות דנות בהפרשתם מן הציבור של שלושה אישים: האבל, המצורע והמנודה. המאמר משווה בין דיני ה'נידוי' השונים של שלושת האישים, ועומד על מטרת נידויו של המנודה: שינוי נורמות ההתנהגות, תוך רצון להבטיח שהמנודה לא ייצא מחוץ לקהילה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
לחיות עם המחלוקת
 

מילות המפתח: בית הלל, בית שמאי, מחלוקת, משנה. יבמות
המאמר עוסק בסוגיה בדף יג מסכת יבמות, סביב המשנה המתארת את המחלוקות הקוטביות בין בית שמאי ובית הלל – ואת העובדה שעם המחלוקות, הצליחו הבתים לחיות אלה עם אלה. עיון בסוגיית הגמרא מראה את אי הנחת שלה ממצב המחלוקת, בו התורה נעשית כשתי תורות, והעם נעשה אגודות-אגודות.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
שאלה של גבולות
 

מילות המפתח: תורה מן השמים, כפירה וכופרים
המאמר עוסק במושג 'אפיקורוס' המופיע במשנה בפרק 'חלק' במסכת סנהדרין. התלמוד מציע פירושים שונים לאותו אפיקורוס – מי שאינו מאמין בתורה מן השמים, מי שמבזה תלמיד חכם, המלבין פני חבירו ברבים ועוד. הדיון במושג האפיקורוס מעלה את השאלה הקשה של הגבולות – מי נמצא בפנים, בתוך גבולות העם והאמונה, ומי נמצא בחוץ. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
חלום ומציאות במלכות ישראל
 

מילות המפתח: מלוכה (מקרא), רשויות השלטון, תלמוד בבלי. סנהדרין
המאמר דן בפרק השני במסכת סנהדרין, העוסק ברשויות השלטון השונות של עם ישראל. מוקד המאמר במתח הקיים בהלכה ובהגות היהודית לדורותיה, בין דמות המלך האבסולוטית, האידיאלית, לבין ריסון סמכויותיו של המלך כך שלא ימלוך בעריצות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
אמת, משפט, שלום
 

מילות המפתח: צדק, משפט עברי, תלמוד בבלי. סנהדרין
המאמר עוסק בסוגיות הראשונות של התלמוד הבבלי במסכת סנהדרין. ביסודן של הסוגיות עומדת שאלת היחס בין הצדק הא-להי המוחלט לבין המשפט האנושי, והמאמר מציג את אופני הביטוי של שאלה זו בסוגיות השונות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
צדק במסחר ושאלת המוסר
 

מילות המפתח: מסחר, צדק, מוסר היהדות, תלמוד בבלי. בבא בתרא
המאמר דן בסוגיית הצדק במסחר שבפרק 'המוכר את הספינה' במסכת בבא בתרא, בהקשר של מניעת מרמה במידות ובמשקלות. המאמר משווה בין יחס המקרא והמדרש למרמה במשקלות לבין יחס הסוגיה ההלכתית, ועומד על היסודות המוסריים של המקורות השונים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
נמצאו: 35 פריטים בנושא זה.