על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > ההיסטוריה של מדינת ישראל > מדינת ישראל והעולם היהודי

מדינת ישראל והעולם היהודי (23)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 23 פריטים בנושא זה.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
יד יצחק בן-צבי
הדיון האידיאולוגי בציונות בעקבות כינון המדינה
 

מילות המפתח: ציונות, ישראל ויהדות התפוצות, זהות יהודית
הצגת העמדות השונות בנושא הרעיון הציוני לאחר הקמתה של מדינת ישראל ומשמעותה של הזהות היהודית בתפוצות. בקוטב האחד, דוד בן גוריון שייצג עמדה חד משמעית של שלילת הגלות אך לא התעלם מחשיבות התמיכה של יהודי התפוצות במדינה. מנגד מרדכי קפלן, שאמנם אישר את מרכזיותה של מדינת ישראל לקיום היהודי בגולה, אבל ראה חשיבות בבנייתה של היהדות באמריקה. במאמר מוצגות עמדות ביניים של אישים נוספים כבן הלפרן, אליעזר שביד, הלל הלקין, א"ב יהושע, הרב קוק, הראל פיש ועוד. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
היחסים בין ישראל לתפוצות: תמיכה ומתיחות
 

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות
על יחסי ישראל ויהודי התפוצות עם הקמת המדינה ולאחריה עד שנות ה-70. יחסים שאופיינו בתמיכה מצד אחד ובמתח מצד אחר, ועל הסיבות לכך. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ט - 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מעמדה של מדינת ישראל בקרב היהודים בתפוצות משתנה
 

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות, זהות יהודית
על מעמדה של ישראל בקרב יהודי התפוצות, על יחסם ודעותיהם של יהודי התפוצות בעקבות אירועי מלחמת יום הכיפורים ותוצאותיה ועל היחלשות הזיקה לישראל שבאה לידי ביטוי בכמה אופנים.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ט - 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
יחסם של היהודים בישראל ליהודים בתפוצות משתנה
 

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות
על מורכבות היחסים בין היהודים בישראל ליהודי התפוצות. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ט - 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
ישראלים, ישראל והתפוצה היהודית בעשור האחרון
 

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות, יהודי התפוצות
למאמר זה שתי מטרות: המטרה הראשונה היא לבחון מחדש את המקרה הפרטי של יחסי ישראל עם התפוצה היהודית בעשור האחרון, בעיקר מנקודת הראות של השינויים המתרחשים בישראל וביחסה לתפוצה היהודית. המטרה השנייה היא לנסות ולהחיל את התובנות שיילמדו מהדיון במקרה הישראלי-יהודי על כמה היבטים כלליים הקשורים בתפוצות האתנו-לאומיות המודרניות בכלל ועל יחסי ארצות מוצא והתפוצות "שלהן" בפרט.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
יד יצחק בן-צבי
הסכסוך במגבית היהודית בארצות - הברית
 

מילות המפתח: עלייה וקליטה, ישראל ויהדות התפוצות, הסוכנות היהודית לא"י, מגבית
מאמר המתאר את המאבק בין שתי קבוצות, האחת בראשות אבא הלל סילבר ותומכו עמנואל ניומן; והאחרת בראשות הנרי מונטור, מנהל המגבית הארצישראלית, שנתמך בראשי ארגונים לא-ציוניים בארצות-הברית, שהתגייסו לסייע למגבית – בעיקר לעלייה. היה זה מאבק על מעמד וסמכויות, על יוקרה ציבורית ויריבות אישית. המאבק שהתרחש בשנים הראשונות להקמתה של מדינת ישראל נסב על השליטה בכספי המגבית, קביעת יעדם ודרך חלוקתם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ד (1994) שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מכון ון ליר בירושלים הקיבוץ המאוחד
על מרכזיותה של מדינת ישראל בעם היהודי
 

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות, יהודי התפוצות
הפרק סוקר את השינויים שעברו היחסים בין ממשלת ישראל לבין התפוצה היהודית והארגונים הפעילים שלה מאז שנות הארבעים, ההפחתה במרכזיות של מדינת ישראל בעיני יהודי התפוצות שהתחוללה בעקבות מלחמת יום הכיפורים, והאופן שבו השתנה היחס של הציבור בישראל לקהילה היהודית בעולם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מכון ון ליר בירושלים הקיבוץ המאוחד
השינויים העיקריים בתפוצה היהודית ומשמעותם ליחסי ישראל והתפוצה היהודית
 

מילות המפתח: ישראל ויהדות התפוצות, יהודי התפוצות, זהות יהודית
היהודים בתפוצות עברו בעשורים האחרונים שינויים משמעותיים – דמוגרפיים, גיאוגרפיים ותרבותיים - שהשפיעו וממשיכים להשפיע על יחסם לישראל. ריבוי נישואי התערובת בקרב היהודים בעולם, ההתבססות וההשתלבות של יהודים בארצות מושבם והתמורות בזהות היהודית החדשה יוצרים אצל יהודי התפוצות ריחוק ביחסם לישראל ומעוררים בקרבם ביקורת כלפי הנהגת הארגונים היהודיים הותיקים.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2006 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 23 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com