על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים דומים של  זכויות האדם

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 דפים
נמצאו: 13 ערכים לקסיקונים בנושא זה.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
עדאלה
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, זכויות הפרט
בערבית עדאלה פירושו צדק. עדאלה הוא ארגון משפטי שהוקם בשנת 1996 כדי לקדם את זכויות האדם בישראל בכלל ואת זכויות האוכלוסייה הערבית בישראל בפרט. הארגון רוצה להשיג מטרות בתחום זכויות האדם והאזרח וכן מטרות בתחום זכויות קבוצה / זכויות מיעוטים (זכויות אינדיווידואליות וזכויות קולקטיביות).  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
זכויות קבוצה
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, מיעוטים, רוב ומיעוט
זכויות המוקנות לקבוצות מיעוט ונובעות מההכרה של המדינה בייחוד הלאומי או התרבותי של המיעוט כקבוצה ומנכונותה של המדינה לסייע לבני המיעוט לשמר ייחוד זה. דרישות לזכויות קבוצתיות יכולות לכלול דרישה להכרה של המדינה בשפה של המיעוט או בסמלים הלאומיים שלו, דרישה לאוטונומיה דתית, תרבותית או לאומית לקבוצת המיעוט, דרישה לעצמאות בניהול מערכות החינוך של הקבוצה או דרישה לייצוג קבוע של בני המיעוט במוסדות השלטון, בהיקף ההולם את מספרם היחסי באוכלוסייה.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
זכויות האדם
 

מילות המפתח: זכויות הפרט
הזכויות והחירויות הבסיסיות אשר כל בני האדם זכאים להן באופן טבעי. זכויות האדם מוקנות לכל אדם מעצם היותו אדם. זכויות האדם כוללות את הזכות לכבוד, לחירות, לחיים, לביטחון ולשוויון וזכויות נוספות. ההגנה על זכויות האדם היא אבן יסוד של הדמוקרטיה.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
הזכות לכבוד
 

מילות המפתח: זכויות הפרט
עיקרון הומניסטי המבטא את ההכרה באנושיות של כל אדם: לכל אדם יש כבוד בגלל כבודו האנושי (שנברא "בצלם אלוהים"), והוא ראוי שיתייחסו אליו בכבוד. זהו הבסיס לזכויות האדם, שממנו נגזרות הזכויות לחירות, לשוויון ולהליך הוגן, וכן הזכויות לשם טוב, לפרטיות, לצנעת הפרט, והזכות שלא להיות נתון ליחס משפיל ומעליב. הזכות לכבוד עוגנה בשנת 1992 כזכות חוקתית בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. על פי פסיקת בית המשפט העליון, חוק הפוגע בכבוד האדם שלא על פי התנאים הקבועים בחוק היסוד יכול להיות מוכרז כבטל על ידי כל בית משפט.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הסכמי הלסינקי
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, יחסים בין גושיים
ב- 1975 חתמו לראשונה גם מדינות מזרח אירופה על הסכמי הלסינקי, שכללו מחויבות לחירויות היסוד ולזכויות האדם. ההסכמים יצרו את הארגון לשיתוף פעולה וביטחון באירופה (OSCE) וביטאו את שיאה של מדיניות ה"דֵטַאנְט" - הפשרת היחסים בין ברית המועצות לארצות הברית. ההסכמים היוו נקודת מפנה במאבק העולמי למען זכויותיהם של מיעוטים לאומיים במשטרים דיקטטוריים, ובמיוחד למען יהודי ברית המועצות.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לוק גו'הן
 

מילות המפתח: לוק, ג'ון, זכויות הפרט
פילוסוף אנגלי שחי בשנים 1632 - 1704 והיה ממניחי היסודות לליברליזם. לדעת לוק לכל אדם יש ארבע זכויות יסוד: חופש, ביטחון הקניין, ביטחון החיים וזכות ההתנגדות לשלטון עריץ. זכויות אלו הן זכויות טבעיות והן קודמות להוראות השלטון. רעיונותיו של לוק עמדו בבסיס המהפכה הצרפתית, והן באו לידי ביטוי בהצהרת זכויות האדם והאזרח. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
זכויות האזרח
 

מילות המפתח: זכויות הפרט
זכויות האזרח מוקנות לאדם מכוח המעמד שלו כאזרח או כתושב המדינה. זוהי קבוצת זכויות (מתוך זכויות האדם) אשר מקור התוקף שלהן הוא המדינה. זכויות האזרח מדגישות את האדם כחלק מהמדינה. זכויות האזרח כוללות את הזכות לבחור, הזכות להיבחר, חופש הביטוי, הזכות להתאגד.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
זכויות חברתיות
 

מילות המפתח: זכויות הפרט
קבוצת זכויות אשר מגינות על הערכים שקשורים לתנאי חייו של אדם: רמת חיים נאותה, עבודה, חינוך, מזון, קורת גג, טיפול רפואי נאות. במאה ה-20 התגבשה ההכרה כי הזכויות החברתיות הן חלק מרכזי מהאזרחות במדינה, כלומר על המדינה להגן על הזכויות החברתיות של אזרחיה ותושביה. ביטוי לתפיסה שהזכויות החברתיות הן זכויות שעל המדינה להגן עליהן נמצא כבר בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם שהתקבלה באו"ם בשנת 1948 וכוללת רשימה של זכויות חברתיות.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 13 ערכים לקסיקונים בנושא זה.