על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים דומים של  זכויות האדם

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 14 דפים
נמצאו: 112 פריטים בנושא זה.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
אוריינות כחופש
 

מילות המפתח: שוויון, זכויות הפרט, אנאלפביתיות
מאמר זה מנתח את נתוני האנאלפבתיות בישראל בקרב המגזרים השונים ומגלה כי האחוז הגבוה ביותר של אנלפאבתיות נמצא בקרב הנשים הערביות בישראל. כותבת המאמר סבורה כי למדינה יש אחריות בשינוי מצב זה וכי התחמקות המדינה מאחריותה מהווה פגיעה בשתי זכויות יסוד: הזכות לחינוך והזכות לחינוך חינם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כרמל
כבוד סגולי (Dignity)
 

מילות המפתח: זכויות הפרט
מאמר זה מתייחס למושג "כבוד סגולי" (Dignity) כערך ליברלי אוניברסלי וכזכות אדם יסודית. כיוון שמשמעותו העכשוויות של המושג הינה עמומה, מבקשת המחברת לנסות ולהגדירו מתוך התייחסות משווה לכבוד במשמעויותיו האחרות כמו "הדרת כבוד" (Honor).   /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשס"ה,2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האגודה לזכויות האזרח בישראל
אלימות מינית נגד נשים בסכסוכים מזויינים
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, אונס, אלימות פוליטית
אונס נשים במלחמה היא תופעה נפוצה מימים ימימה ומהווה פגיעה חמורה בזכויות היסוד של נשים. מסמך זה מביא סקירה קצרה של התופעה ושל התייחסות המשפט הבין-לאומי ההומניטרי אליה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על מה : כתב עת לקידום מעמד האישה
החוק לשיווי זכויות האישה
 

מילות המפתח: מעמד האישה, זכויות הפרט, חקיקה
על משמעות החוק לשווי זכויות האישה, על העקרונות שהוא מכיל ועל הערכים המועברים באמצעותו המסייעים בקידום מעמד האישה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ספטמבר, 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
פנים : כתב עת לתרבות, חברה וחינוך
מחאה הפכה למקצוע
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, מחאה
מאמר זה סוקר את זכות המחאה בישראל. המאמר סוקר את השינויים שחלו לאורך השנים במקומה של זכות זו בחברה הישראלית ואת היחס כלפיה הן מצד הממסד והן מצד החברה האזרחית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: מאי, 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
זכויות אדם בסין
 

מילות המפתח: סין, זכויות הפרט, קומוניזם
על סין כמדינה קומוניסטית המפרה זכויות אדם כחלק מהאידאולוגיה שלה. על הטבח בכיכר טְיֶאנַאנְמֶן ועל משטרת האינטרנט הנהוגה בסין. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מחאה
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, מחאה
מחאה פוליטית היא ביטוי של ביקורת ואי-אמון של יחידים וקבוצות כלפי שלטון, מוסדותיו או המדיניות הננקטת על-ידו. מאמר זה סוקר את מקורותיה ההיסטוריים והאידאולוגיים של המחאה הפוליטית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ז שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מכון מופ"ת
מהי דמוקרטיה ליברלית?
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, ליברליזם
מאמר זה מנתח את הנחות היסוד הפילוסופיות של הדמוקרטיה הליברלית ואת השפעתן על הדמוקרטיה האמריקאית. ניתוח זה נעשה תוך התייחסות להוגי הדעות: מונטסקייה, הובס ודה-טוקוויל.
בהשוואה לגישה זו, מציג המאמר את יסודותיה של הדמוקרטיה הרדיקלית מבית מדרשו של רוסו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ז 2007 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 14 דפים
נמצאו: 112 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com